Aktuality

Legohrátky
V družince to žije legem. Paní vychovatelka přivezla mnoho kostiček z lega, s kterými si děti moc hezky hrály. Tolik lega jsme ve škole ještě pohromadě neviděli.
Vyhodnocení sběru bylin
Stále pokračujeme ve sběru léčivých bylin, kterého se účastnily děti naší školy. V prvním pololetí jsme dětem nakoupili hry do třídy, v tom druhém jsme se rozhodli jinak. Odměnit samotné sběratele hodnotnými cenami. Probíhaly dvě soutěže.
Florbálek s tatínky- 5.ročník
I letos pokračoval fotbálek s tatínky v závěru školního roku. Sešlo se nás dost - současných žáků a jejich rodičů, ale i bývalých žáků, co si přišli zahrát. To nám dělá velkou radost.
Druháci v Kroužku v Pelhřimově
Na pozvání paní Matějkové vyjeli naši druháci do Pelhřimova do Kroužku, kde se dozvěděli něco nového o některých živočiších, mohli si vyrobit drátkovanou ozdobu anebo si jen pohrát. Potkali ve městě i maskota, který se jim líbil.
Rodáci v Rynárci
Týden před letními prázdninami bylo ve škole napilno. Známky již byly uzavřeny, ale vše se připravovalo na setkání rynáreckých rodáků.
Prvňáci na trampolíně
Děkujeme rodičům a prarodičům našich žáků za to, že mohli všichni prvňáčci strávit příjemné dopoledne u nich na zahradě, zaskákat si na trampolíně a pohrát si.
Vystoupení na otevírání cyklotras
Dívky z kroužku aerobiku i letos zacvičily před otevíráním hobíkových cyklotras. Letos bylo cvičení s pompony, které mají holky moc rády. A poté se cyklisté rozjeli do přírody na svých kolech.
Výlet do Brtnice
Děti z 1.- 4. třídy jely na výlet do Brtnice, kde viděly divadelní pohádku, agility, nakoupily si dárečky pro své blízké a pro sebe a prohlédly si zámek s mučírnou. Počasí nám přálo, nepršelo a občas vykouklo i sluníčko.
Svátek vyjmenovaných slov u třeťáků
A je tu pomalu konec školního roku a s ním i tento svátek. Pozvali jsme rodiče do třídy, kde jsme jim zahráli na flétničky, zarecitovali básničky a odprezentovali projekty k vyjmenovaným slovům. Také jsme si zatančili jako čert a Káča.
Dopravní výchova u čtvrťáků
Po půl roce se naši čtvrťáci vypravili do Pelhřimova ve sportovním oblečení a s helmou v ruce. Čekalo je druhé kolo dopravní výchovy s testováním. Poslední dobou jsme se na tuto akci pečlivě připravovali a je nutno podotknout, že to mělo svůj význam.
Okresní olympiáda v atletice  - Humpolec
Na okresní olympiádu jsme do Humpolce vyslali devítičlennou výpravu. Jméno naší školy zastupovalo pět chlapců a čtyři dívky. Někteří si vedli velice dobře. Škoda jen, že jsme "domů" nepřivezli žádnou placku.
Pasování na čtenáře 2018
6. června se v rynárecké knihovně konalo pasování na čtenáře. Pro prvňáčky to byla velká událost, protože je pasoval sám pan starosta.
Svátek Slabikáře 2018
5. června proběhl u prvňáčků Svátek Slabikáře - malá oslava k ukončení 1. třídy. Žáci si připravili pro své rodiče pestrý program.
Den dětí a cyklosoutěž
V pátek 1. června byl ve znamení svátku dětí. Páťáci si pro mladší spolužáky připravili úkoly a probíhala dopravní soutěž v jízdě zručnosti. Také bylo pro děti připraveno překvapení.
Vlastivědné odpoledne s kvízy
Čtvrťáci se svými rodiči si konec května zpříjemnili vlastivědnými kvízy. Každý žák si postupně vybíral otázky z různých vlastivědných okruhů, mohl použít nápovědu, ale mnohdy byly děti s odpovědí rychlejší než nápověda.
Bylinky - Centrum ekologické výchovy
V květnu jsme zorganizovali pro děti akci na téma Bylinky. Seznámili jsme se s léčivými rostlinami, které rostou volně kolem nás.
Školní kolo atletické olympiády
25.5. se na hřišti konala školní olympiáda v atletice. Všichni žáci školy absolvovali běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a dlouhý běh v délce pro danou kategorii.
Mc Donald Cup -  Počátky
Děti z kroužku kopané nás reprezentovaly na fotbalovém turnaji v Počátkách. Všichni si tento den užili.
Zdravotnická soutěž
Děvčata ze 4. a 5. třídy se účastnila zdravotnické soutěže v Pelhřimově. Během roku se ve zdravotnickém kroužku učily základy první pomoci, které na soutěži upotřebily.
Den matek
Děti z druhé třídy si pro své maminky připravily básničky, písničky, zahrály pohádku Zajíc a liška. Na interaktivní tabuli ukázaly, jak zvládají násobilku.Na závěr daly mamince malované srdíčko a krásnou růži.
Beseda s Mgr. Lenkou Bínovou
Srdečně Vás zveme na besedu s paní Mgr.Lenkou Bínovou, speciální pedagožkou brněnské pedagogicko-psychologické poradny. Beseda se koná v pondělí 4.června( nový náhradní termín) v 15.30 hodin ve školní jídelně.
Beseda s PaeDr. Zdeňkem Martínkem
Krásného čtvrtečního odpoledne 19.dubna se ve školní jídelně konala beseda s PaeDr. Zdeňkem Martínkem na téma - Jak nevychovat z dítěte oběti či agresory. Pan Martínek hovořil o souhlasné výchově v rodině, o jistotě, kterou dítě potřebuje.
Preventan Cup
Preventan Cup je soutěž ve vybíjené. Zúčastnili jsme se i letos turnaje smíšených družstev a turnaje dívek. V obou turnajích se zúčastňujeme pravidelně jako jediná málotřídní škola. Ale to nám nevadí. Chceme dětem dopřát také různé sportovní soutěže.
Zápis do MŠ v Rynárci
Zápis do mateřské školy v Rynárci pro školní rok 2018/2019 se koná ve středu 2.5. a ve čtvrtek 3.5.2018 v mateřské školce. Více informací najdete níže v pozvánce k zápisu do MŠ.
Malí zahradníci - 1. třída
Ve Slabikáři jsme četli o klíčení fazolí. Rozhodli jsem se,že to také zkusíme. Dali jsme na okno naklíčit fazole a hrášek. Také jsme zaseli řeřichu. Když nám vyrostla, připravili jsme si výbornou zdravou svačinku- chléb s máslem a řeřichou.
Výhra - Noc s Andersenem
V březnu jsme se poprvé v historii školy zapojili do Noci s Andersenem. Spolupráce proběhla s rynáreckou knihovnou. A ten páteční den 23. března byl pro třetí a čtvrtou třídu šťastným dnem. Podařilo se nám vyhrát a to dokonce třikrát ze tří soutěží.
Mravenec v 1. a 2. třídě
V 1. a 2. třídě proběhl program Ekologického centra Mravenec s názvem Zvířátka a rostliny na jaře. Hodina byla poučná i zároveň zábavná. Žáci se dozvěděli hodně nových poznatků o jarních květinách a naučili se je poznávat.
Beseda s PaeDr. Zdeňkem Martínkem
Srdečně Vás zveme na besedu s panem PaeDr. Zdeňkem Martínkem, speciálním pedagogem - etopedem. Nenechte si ujít tuto příležitost. Pan Martínek přednáší po celé České republice. Beseda se koná ve čtvrtek 19.4. v 16 hodin v jídelně ZŠ Rynárec.
Předškoláci u zápisu
Ve středu 4. dubna proběhl zápis dětí do první třídy. Budoucí prvňáčci byli velice šikovní, každý dokázal zazpívat nějakou písničku, říci básničku.
Děti učí děti
U příležitosti Dne učitelů, který je určen na 28.března, což je datum narození Jana Amose Komenského se ve 3. a 4. třídě učilo jinak. Čtvrťáci se vžili do role učitelů a učili své spolužáky ze 4. a 3. třídy, jsme letos spojená třída.
Velikonoční dílna u prvňáčků
V pondělí 26.3. se konala velikonoční dílna prvňáčků a jejich rodičů. Vyráběli jsme různá zvířátka z vyfouknutých vajíček. Každý měl jiný nápad a za chvíli byla třída plná velikonočních vajíček, zajíčků, kohoutků a oveček.
Pečení velikonočního beránka
Velikonoce ve 3. a 4. třídě pomalu začínají. Po velikonoční výstavě jsme si z vánočkového těsta upekli beránka. Těsto jsem dětem přivezla udělané z domova a my jsme se mohli rovnou pustit do práce.
Noc s Andersenem
Ve spolupráci s místní knihovnou v Rynárci naše škola uspořádala ve dnech 23. -24.3. Noc s Andersenem, která vznikla na počest spisovatele H.Ch.Andersena, dánského pohádkáře. Akce byla připravena pro děti ze třetí a čtvrté třídy.
Výukové koberce
Chceme dětem vzdělávání předávat atraktivní a zábavnou formou, proto jsme zakoupili výukový koberec do vlastivědy a výukový koberec pro prvňáčky.
Zájmové kroužky  v plném proudu
Naše škola nabízí žákům kromě družiny i zájmovou činnost. Nabídka je zajímavá a snažíme se dětem nabídnout všestranný rozvoj osobnosti. A jaké kroužky u nás mohou děti navštěvovat?
Velikonoční výstava v rynárecké knihovně
V prvním jarním týdnu jsme postupně se všemi dětmi ze školy zavítali do knihovny na velikonoční výstavu. Někdo si nakoupil jarní dekorace, jiný si půjčil knížky na čtení. Do knihovny chodíme s dětmi velmi rádi a jim dělá radost, když si mohou něco koupit.
Florbálek s tatínky - 5.ročník
Ve středu 14.března 2018 se ve školní tělocvičně uskutečnil již 5. ročník akce "Florbálek s tatínky". I tentokrát se sešlo mnoho malých florbalistů i několik tatínků, aby změřili své síly a umění v tomto masivně se rozvíjejícím sportu.
Práce se stavebnicí ROTO
V hodinách pracovních činností se děti učí montáži a demontáži se stavebnicí ROTO, která rozvíjí jejich tvořivost a zdokonaluje jemnou motoriku, ale přispívá i k získání zájmu dětí o stavebnice jako je Merkur, ROTO a další.
Beseda se spisovatelkou paní Klárou Smolíkovou
Besedou s paní Klárou Smolíkovou, která je autorkou mnoha komiksových knížek pro děti, začal u nás ve škole "Březen - měsíc knihy." Tuto besedu pro nás připravila paní Truplová, knihovnice v Rynárci, na téma - Jak se dělá komiks.
Oblastní kolo recitační soutěže
Lucka Plášilová a Nelča Stárková reprezentovaly naši školu v oblastním kole recitační soutěže. Holky se zodpovědně připravovaly. Nelince se přednes velice zdařil a obdržela diplom za nejlepší recitaci ve své kategorii s postupem do okresního kola.
Recitační soutěž
V únorovém čase v naší škole probíhá recitační soutěž. Nejdříve si děti s pomocí rodičů vybírají báseň k přednesu pro třídní kola recitace.
Lyžařský kurz pro 5. ročník na Křemešníku
Páťáci měli letos opět možnost účastnit se lyžařského kurzu na Křemešníku. Sněhové podmínky byly výborné, sněhu dost, lehký mrazík. Kurz byl čtyřdenní, rozložen do dvou týdnů - čtvrtek, pátek a následující týden pondělí a úterý.
Karneval v tělocvičně
V sobotu 17. února jsme se znovu společně pobavili na karnevalu v tělocvičně školy. Děti měly hezké masky - byl tu pirát, princezny, mořská paní, včelka, sovička, mušketýr atd. Všechny masky byly moc hezké.
Valentýnky v družině
I letos mohly děti napsat valentýnku pro svého kamaráda či kamarádku. Odpoledne v družině proběhla valentýnská diskotéka.
Předávání vysvědčení v pololetí
A je to tady - pololetní vysvědčení. Pro všechny nastává slavnostní chvíle, ale asi nejvíce pro prvňáčky. Pro starší děti je tento den radostný, pro některé možná i dnem k zamyšlení, jak se zlepšit. Nicméně všichni si v pátek prožijí pololetní prázdniny.
Únorové bruslení
Letošní zima nám zatím nepřeje, proto jsme znovu vyrazili na bruslení do Pelhřimova. Kluci hráli hokej nebo na honěnou, někdo se učil bruslit a někteří se věnovali bruslařskému výcviku.
Plavecký výcvik pro žáky
I letos se skoro všechny děti účastní výcviku plavání v Pelhřimově. A že je každý rok hodně znát. Ve škole se naučí nebát se vody a od 1. třídy se začínají učit splývat a postupně plavat různými styly. V pětce už se nikdo nebojí a všichni hezky plavou.
Volba prezidenta nanečisto
Žáci si vyzkoušeli, jaké je to být dospělý a mít možnost volit prezidenta republiky, proto jsme si zkusili Volbu prezidenta nanečisto. Snažíme se ve škole vychovávat děti jako demokratické občany a i naši žáci k této volbě přistoupili velice zodpovědně.
Andílci u prvňáčků
Děti z první třídy si vyrobily hezké andílky z polystyrenových koulí.
Vánoce v družině
Těsně před Vánoci si děti užily rozdávání dárečků i v družině. Dostaly nové hry, stavebnice, puzzle, panenky, hry s tvořením a mnohé další. A v tu chvíli bylo o zábavu postaráno.
Vánoční besídky ve třídách
Na tento den se děti dlouho těšily, protože si povídáme u stromečku o vánočních zvycích, děti si navzájem dávají dárečky pro radost a ochutnávají cukroví. Po rozdání dárečků spolu povídají, hrají si s hračkami.
Bruslení v Pelhřimově
Letošní bruslení jsme si všichni užili. I malé děti se snažily samy bruslit, nikdo nepotřeboval pomocné kužele. Kluci si společně se svými tatínky zahráli hokej, ostatní na babu a někdo vyzkoušel i krasobruslení.
Vánoční akademie
Další vánoční akademie se zdařila. Děti ve třídách pilně nacvičovaly svá čísla na vánoční akademii, která se konala v sobotu 9. prosince. Po obědě se tělocvična zaplnila diváky a těsně před druhou hodinou nastoupili hlavní aktéři - školkáčci a školáci.
Mikulášská nadílka
Dnešní den byl pro všechny školáky dnem očekávání, jestli dorazí čertíci s mikulášem a andělem. Prožívání tohoto zvyku začalo už v ranní družině, kdy děti společně s paní vychovatelkou namalovaly mikuláše a anděla, kterým vyzdobily školní jídelnu.
Vánoční výstava v knihovně
Paní knihovnice Katarína Truplová nás pozvala do rynárecké knihovny na prodejní výstavu vánočních dekorací. Děti se do knihovny moc těšily. Celý den se ptaly, kdy tam půjdeme, protože se nacvičuje vánoční akademie.
Zpívání u stromečku
Letošní rozsvicení vánočního stromečku mělo již zimní atmosféru, byl lehký sněhový poprašek. I zde vystupovaly děti naší školy, které chodí do kroužku fléten. Připravili jsme krátké pásmo složené z básniček, hry na flétnu a zimních písniček.
Besedy s odborníky
V listopadu v naší škole proběhly dvě besedy týkající se vzdělávání a výchovy dětí. První vedl pan Mgr. Tomáš Hruda a druhou speciální pedagog pan Mgr. Jiří Halda. Rodiče se dozvěděli velice zajímavé informace.
Florbalový turnaj v Pelhřimově
Děti z kroužku kopané reprezentovaly naši školu na florbalovém turnaji v Pelhřimově. Sice nedosáhly na medailové umístění, ale dle slov pana ředitele hrály dobře a on jako trenér byl spokojen.
Vánoční výzdoba Obecního úřadu
Ve školní družině se poslední dobou hodně vyrábělo a malovalo. Nejdříve si děti ozdobily dveře ve družině malými mikuláši. A poté se vrhly na výrobu sněhuláků a andílků, které zdobí Obecní úřad v Rynárci a stromeček před úřadem.
Předpony - 5. třída
Děti v páté třídě se v českém jazyce učily psaní předpon. Pracovaly na projektu ve skupinách a následně ho ostatním prezentovaly. Skupinová forma práce děti baví a učí se navzájem.
Práce s pedigem a nocování páťáků
Žáci 5. ročníku se zúčastnili školní akce nazvané Učíme se s pedigem a nocujeme ve škole. Tato akce probíhala 16. - 17. listopadu. Nejprve se děti naučily pracovat s pedigem, prací je provázela Janina Peroutková s kamarádkou.
Beseda se speciálním pedagogem panem Mgr. Jiřím Haldou
Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit besedu týkající se výchovy malých dětí. Beseda se koná 29. listopadu v 16 hodin v jídelně základní školy.
Pohádky na statku
Divadélko z Hradce Králové nás znovu velmi pobavilo. Smích se vyloudil na tvářích dětí i učitelů. Tentokráte přijeli herci s Pohádkou na statku, kde si zahrál nejen pan statkář, ale i zloděj a mnoho domácích zvířat.
Beseda s panem Mgr. Tomášem Hrudou
Zveme Vás na zajímavou přednášku do Základní školy v Rynárci s panem Mgr. Tomášem Hrudou, která se koná v pátek 10. listopadu v 17 hodin ve školní jídelně.
Mobilní planetárium
V letošním roce jsme vyzkoušeli novinku mobilní planetárium. Pro děti bylo jistě zajímavé nafukovací planetárium. Dozvěděly je zajímavé informace o životě kolem nás.
Halloween v ŠD 2017
Paní vychovatelka Andrea Dejmková i letos připravila společně s dětmi z páté třídy halloweenskou stezku. Práce na přípravě této akce začaly pár týdnů předem. Nejdříve si děti namalovaly dýně, vyzdobily si družinu a nástěnku na chodbě.
Vítání občánků na Obecním úřadě v Rynárci
Děti z kroužku fléten nacvičily krátké pásmo k vítání nových rynáreckých občánků. Písničky k vystoupení si vybraly z nabídky a je třeba dodat,že jejich nácvik se zdařil. V pásmu byly také básničky, hra na flétnu a samozřejmě přání mladým rodinám.
Zvířátka ve škole
Dne 16.10. za námi přijela krásná zvířátka se svým chovatelem. Letos jsme se mohli podívat na opravdu krásná zvířátka, z nichž některá se hodí jako domácí mazlíček. Některá naopak jako mazlíček nejsou vůbec vhodná.
Dopravní výchova ve čtvrté třídě - podzim
Na začátku října vyrazili čtvrťáci na dopravní hřiště do Pelhřimova. V učebně si zopakovali dopravní značky, situace na křižovatkách, chování chodců, cyklistů v dopravním provozu. Na hřišti si vyzkoušeli jízdu zručnosti a nejpomalejší jízdu.
Prvňáci u hasičů
Dne 29.9. byla 1. třída na návštěvě u hasičů v Pelhřimově. Děti si prohlídly hasičská auta, oblékly uniformy a vyzkoušely práci s vysílačkou. Největším zážitkem pro ně byla projížďka hasičským autem.Děkujeme p. Váňovi za prohlídku,nové informace a dárky.
Vyhodnocení prázdninového čtení
27.září proběhlo vyhodnocení prázdninového čtení. Ve spolupráci s knihovnicí v Rynárci paní Katkou Truplovou a Obecním úřadem (paní Vlaďkou Nováčkovou) děti, které přes prázdniny přečetly tři knihy a vyplnily o nich pracovní listy získaly malou odměnu.
Polední volné hodiny ve 3. a 4. třídě
Děti letos tráví hodiny po obědě ve třídě. Mohou si tady kreslit, číst časopisy, knížky a hrát hry. Kdo si potřebuje odpočinout, položí se na koberec na polštářek.
Třeťáci a čtvrťáci sbírali byliny
Po loňské návštěvě Fytonapu si děti odhlasovaly, že budou přes prázdniny sbírat byliny. Zapojila se polovina dětí ze třídy, někteří i se svými sourozenci a rodiči či babičkami.
Prohlídka tahače
Děti z naší školy měly možnost prohlédnout si tahač pana Rosenkranze, ten jim řekl, kolik stojí, jakou má spotřebu, jak dlouho vydrží funkční, kolik ujede za rok kilometrů a mnoho dalších zajímavých informací.
Jak už je zvykem i letos si děti z 5. třídy připravili pro prvňáčky pohádkovou cestu, na které mladší spolužáci plnili zajímavé úkoly. Počasí se vydařilo a celá akce mohla být zakončena ohýnkem s opékáním vuřtů. Děkujeme páťákům za přípravu akce.
Princezna na hrášku
Marionety jsou opět v naší škole. Tentokrát nám pan Hrubec zahrál pohádku Princezna na hrášku. Děti se při ní pobavily, zasmály se a vůbec si nepřály konec pohádky. Čas tu letěl příliš rychle, protože divadlo bylo skvělé.
Výstava v rynárecké knihovně
Naši prvňáci,třeťáci a čtvrťáci navštívili knihovnu v Rynárci. Do konce září tu probíhá výstava paní spisovatelky Smolíkové s názvem Na hradě Bradě, což je komiksová kniha. Paní spisovatelka k nám na jaře zavítá do školy.
První školní den - prvňáci
Prvňáčci byli 1. školní den slavnostně přivítáni panem starostou a panem ředitelem. Starší žáci si pro ně připravili pásmo krásných básniček, písniček a zahráli na flétny. Žáci dostali hodně hezkých dárků od školy, obce i Kraje Vysočina.
Aktuality - archiv 2016/2017
Aktuality - archiv 2015/2016

Přidáno 30. 8. 2016, autor: Pavel Just

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

TOPlist