Aktuality - archiv 2016/2017

Na tento den se nejvíc těší děti, protože konečně po předání vysvědčení začnou vytoužené prázdniny. Ráno začalo velice vesele, v družině byla malá diskotéka. Kolem půl osmé bylo všude živo. A následovalo ukončení školního roku.
Když v jídelně zavoní svíčková omáčka, pravidelně bude zpívána písnička před obědem oslavující toto výborné jídlo. Ani teď tomu nebylo jinak. Nápěv byla melodie "Ta naše písnička česká" a slova dotvářely děti z páté třídy a náš pan ředitel.
Naši páťáci opět na kolech vyráží na školní výlet s panem ředitelem.
V úterý 27.6.2017 proběhl již 4. ročník akce fotbálek s tatínky. Od rána jsem hlídali Aladina - radar počasí. Ten se nakonec slitoval a krásné počasí na sportovní klání zařídil. Sešlo se 15 tatínků s dětmi i děti samotné.
V pondělí 26. června byly vyhlášeny výsledky soutěže za druhé pololetí. Nejhodnější třídou jsou prvňáčči, druzí jsou třeťáci, následují druháci, čtvrťáci a páťáci. První až třetí třída pojede za odměnu do kina do Pelhřimova.
Děti z družiny se vypravily na výlet na statek do Nové Bukové. Prožily zde pěkné odpoledne a užily si spoustu zábavy.
Děti si společně s maminkami vyzkoušely výtvarnou techniku pomocí vosku, která se nazývá enkaustika. Podívejte se, jaké obrázky se jim pomocí žehličky podařilo vytvořit.
Ke konci června jsme vyrazili na školní výlet do Jihlavy. Nejdříve jsme prožili dvě hodiny v ZÁBAVNÍM PARKU ROBINSON a pak jsme navštívili ZOO. V Robinsonu to děti velice bavilo, bezvadně se vyřádily.V zoologické zahradě si koupily ňamky a dárečky.
Žáci 4. a 5. ročníku si v práci ve skupinách v předmětu Hudební výchova vyzkoušeli přípravu a provedení prezentace před svými spolužáky na zadané téma z hudební nauky.
Letos jsme využili nabídky firmy LAKTEA, která dodává k nám do školy dětem ovoce do školy i mimořádných nabídek v podobě ochutnávkových košů ovoce, zeleniny a mixu.Akce se zúčastnily všechny naši žáci. Ovoce a zeleniny bylo 30 kilogramů.
Děti ze 4. třídy se letos už podruhé vypravily na dopravní hřiště v Pelhřimově, kde je čekalo složení takového malého "řidičáku" na kolo. Vyzkoušely si jízdu zručnosti, zopakovaly si pravidla silničního provozu a napsaly krátký testík z pravidel.
S dětmi z 2. a 3. třídy jsme využili možnosti návštěvy statku u Maxíka Straky ve Vokově. Cesta do Vokova nám ubíhala dobře, poznávali jsme rostliny rostoucí podél silnice. Na statku nás uvítal Maxíkův tatínek, který nám ukázal celý zemědělský areál.
Už se stalo tradicí, že dívky z kroužku aerobiku vystupují na jarním otevírání cyklotras v Rynárci. Letos jsme si nacvičily aerobik ve stylu cyklojízdy. Počasí přálo a dětem se vystoupení povedlo.
Krásného slunečného rána jsme využili k návštěvě rodinné firmy Fytonap. Přivítali nás rodiče a dědeček Rozálky a Bětušky Nápravníkových společně s dalšími pracovníky této rodinné firmy.
Ve čtvrtek 8. června naši školu reprezentovalo šest žáků na atletické olympiádě v Humpolci. A nevedli si špatně. Získali jsme jednu stříbrnou medaili - Jiřík Bartoška v běhu na 50 m kat. 2.-3. třídy v čase 7,7 s. Gratulujeme.
Naši druháčci se na začátku června pomalu loučí s druhou třídou. Na svůj svátek jsme si pozvali rodiče, kteří se přišli podívat na to, co jsme se naučili. Zahráli jsme na flétničky, recitovali básničky, zpívali písničky, pracovali ve skupinkách.
Tradičně se koná v naší škole olympiáda v atletice. Všechny děti ze školy absolvují čtyři atletické disciplíny. Letos jsme je na jejich svátek obdarovali ještě sportovním náčiním z Olympijského víceboje v hodnotě 50 000 Kč z minulého roku.
Děti z první třídy si připravily pro rodiče pásmo písniček, básniček, ukázaly, jak umí pracovat na interaktivní tabuli a zahrály pohádku "Budka". Na památku dostaly hezkou knížku, pamětní list.
Prvňáčci byli v rynárecké knihovně slavnostně pasováni panem starostou na rytíře čtenářského řádu. Na památku si odnesli krásnou knihu.
Páťáci ze zdravotnického kroužku připravili pro prvňáčky hry a soutěže. Naučili je i obvazování.
Prvňáčci jeli za odměnu na výlet do pohádkového království v Kamenici nad Lipou.
V květnu byli naši páťáci testování z matematiky, češtiny a přírodovědy.
V polovině května proběhl ve třetí třídě Svátek vyjmenovaných slov, na který jsme pozvali rodiče našich žáčků. Jako obvykle nechybělo krátké vystoupení s flétničkami, básničkami a písničkami. Děti hezky odprezentovaly své projekty.
V soutěžích vyhlášených DDM Pelhřimov se naši malíři umístili na pěkných druhých a třetích místech.
Děti ze zdravotnického kroužku se pilně připravovaly na okresní kolo soutěže "Mladý zdravotník", která se uskutečnila 10.5. v Pelhřimově. Umístily se na pěkném 3. místě. Gratulejeme.
Děti z páté třídy tvořily projekty týkající se různých ekosystémů živočichů. Využívali zde metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning)ve spojitosti s informacemi z hodin přírodovědy a z vlastních zkušeností.
Zápis proběhne v úterý 2.5.2017 od 14 do 16 hodin a ve středu 3.5.2017 od 8 do 11 hodin. Více informací v přiloženém souboru.
Nadešel další den našeho celoročního projektu - očekávané a slíbené nocování ve škole. Počasí nám opět přálo, prožili jsme podvečer venku s hraním her a hledáním pokladu.
Naši žáci uspěli v soutěži DDM Pelhřimov "O nejhezčí velikonoční pohlednici". V kategorii 1. a 2. tříd se na 2. místě umístila Pavla Kalkusová, v kategorii 3. a 4. tříd byla Nela Stárková na 3. místě a v kategorii 5. a 6. tříd Pepa Hejda obsadil 3. místo.
Ve sportovní hale v Pelhřimově bylo tento týden poměrně hlučno. Konalo se zde oblastní kolo Preventan Cupu, což je soutěž ve vybíjené. Družstva byla smíšená. Prezentovalo se 15 družstev.
Vendy Maršíková postoupila do okresního kola v malování na počítači, kterou pořádá DDM Pelhřimov. Téma školních kol znělo - Přijela pouť. Do soutěže jsme poslali více obrázků, které malovali páťáci o hodinách informatiky. Bohužel více dětí nepostoupilo.
Ve středu 5. dubna se do naší školy začali scházet budoucí prvňáčci se svými rodiči a sourozenci k zápisu. Ten se konal v pěkně nazdobené třídě, v které se nyní učí letošní prvňáčci.
Opět jsme se po půlroce pustili do tvoření společně s rodiči. Sešlo se nás sice méně než obvykle, protože dost dětí stonalo, ale na dobré náladě nám to neubralo.
Druháci a třeťáci se v hodinách prvouky učí o minulosti, současnosti a budoucnosti. Měli do školy přinést nějakou věc, která se dnes již nepoužívá a kterou doma mají jako starožitnost. A co našli na svých půdách či v bytech?
Zápis do 1. ročníku proběhne ve středu 5. dubna 2017 od 12.00 do 16. 00 hodin v prostorách školy.
Ve středu 15.3. se konalo v KD Máj v Pelhřimově místní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovala Kristýnka Nováková ze 3. třídy a Nelinka Stárková ze 4. třídy.
Už se šeří, bude tma, vylézají strašidla. Ale nebojte se, jsou veselá a nikomu neublíží. Vyrobily je děti z 2. a 3. třídy o pracovních činnostech.
I v letošní první třídě proběhl preventivní program DM Drogerie Veselé zoubky, který je zaměřený na prevenci zubních kazů u dětí, správnou péči o zuby a vhodnou stravu.
Ve spolupráci s místní rynáreckou knihovnou se konala v naší škole beseda s autorem knih pověstí z okolí Pelhřimova panem Miloslavem Jirků.
Děti z 2. a 3. třídy dostaly domácí úkol z hudební výchovy. S pomocí rodičů vyrobit netradiční hudební nástroj, který nám poslouží v hodinách hudební výchovy k doprovodu našich písniček a k nácviku rytmu. Na přípravu nástroje měli žáci celý měsíc.
Děti se již od Vánoc připravují na tuto soutěž, která se již tradičně koná na konci února či začátkem března.
Děti z 2. a 3. třídy se letos opět vypravily do rynárecké knihovny, kde pro ně paní knihovnice Katarína Truplová připravila ke čtení hezkou knížku s následným plněním úkolů.
Děti v naší škole si svou porci svíčkové musí vyzpívat a teprve poté dostanou pořádný nášup svíčkové. Tuto tradici obnovil náš pan ředitel Tomáš Peroutka s dětmi z páté třídy. Celou rozhlasovou reportáž najdete na níže uvedeném odkazu.
I na konci letošní zimy jsme se vypravili znovu na Zimní stadion do Pelhřimova za bruslením. Je velice znát, že se bruslení děti každý rok věnují, protože jejich sportovní dovednosti se zlepšují.
Předškoláci z mateřské školy přišli za dětmi z první třídy a společně vybarvovali obrázky, také se dívali, jak prvňáčci píšou perem.Byli šikovní a už se na ně těšíme, až v září přijdou do školy.
Je vidět, že stavebnice děti stále baví. V hodině pracovních činností děti tvořily stavby ze stavebnic jako je Merkur, Lego a mladší děti ze stavebnice Roto.
Letos si paní vychovatelka připravila pro děti na den svatého Valentýna škraboškovou diskotéku. Společně jsme si povídali o svatém Valentýnu, rozdávali jsme si valentýnská přáníčka a měli jsme i diskotéku.
Druhou únorovou sobotu se konal v tělocvičně naší školy dětský karneval. Pořadem provázel Fešák Píňo a Bóňa BON Bóňa. Přípravy na karneval ve škole začaly už v polovině ledna balením tomboly.
Konečně jsme se letos dočkali sněhové nadílky a mohli uspořádat sněhulákiádu. Využili jsme lehce tajícího sněhu a místo hodiny výtvarné výchovy se pustili do stavby sněhuláků a hradu.
V únoru proběhl v naší tělocvičně první ročník přátelského florbalového turnaje s dětmi z Božejova. Obě družstva měla dobré fanouškovské zázemí v podobě roztleskávaček daných škol.
A je to tady. Půlrok utekl jako voda a nastává čas hodnocení. Vysvědčení bylo předáno a je nutno pustit se znovu do práce. Zanedlouho se dozvíme i výsledky soutěže v chování a nejlepší třídu čeká odměna. A která třída soutěž vyhraje?
Naši páťáci se letos poprvé zúčastnili lyžařského kurzu na Křemešníku. Navázali jsme spolupráci se Základní školou Komenského a společně vyrazili na lyže. Děti byly rozděleny do družstev podle výkonnosti a čtyři dny pilně nacvičovaly lyžařské dovednosti.
I v letošním roce nás reprezentovaly Eliška Hlodníková, Anička Brožová a Lucinka Plášilová v této hudební soutěži. Přestože holky hezky zpívají a klavírní doprovod jim zahrál pan ředitel, nepodařilo se ani letos přivézt nějaké ocenění.
V hodinách vlastivědy jsme probírali husitské období. Žáci měli za úkol vyrobit husitské zbraně. Tento úkol je bavil a doma i s pomocí rodičů vyrobili hezké zbraně - např. kopí, sudlice, cepy a další.
Letos jsme využili příznivých sněhových podmínek a vyrazili jsme do krásné zimní krajiny. V druhé a třetí třídě bylo naším cílem stavění sněhuláků, ale jelikož bylo pod nulou, sníh nelepil a přišel vhod náhradní program - bobování.
Pro děti dnes ve škole nastal jeden z nejhezčích dní v roce. Hned v ranní družině se děti sešly v herně a rozdaly si družinové dárečky.
Bruslení patří k našim každoročním sportovním aktivitám, které dětem v rámci výuky dopřáváme. Naši školáci se pokaždé těší na pelhřimovský zimní stadion. Kluci si zahrají s tatínky hokej, holky se zdokonalují v jízdě nebo pomáhají mladším dětem.
Při naší poslední návštěvě bazénu v Pelhřimově se konaly plavecké závody. Děti statečně bojovaly a navzájem si fandily. Nejlepší plavci získali medaile a malou odměnu s diplomem. Ostatní žáci si domů odnesli plavecké vysvědčení s počtem uplavaných metrů.
Žáci 5. třídy si vyzkoušeli během hodiny slohu, jak se může také jiným způsobem využít chytrý telefon. Díky školnímu Wifi připojení zjistili, že telefon není jen na hry a další skopičiny, ale také na vyhledávání důležitých informací a zajímavých odkazů.
Na pondělí 12.prosince se žáci 4. třídy moc těšili. Čekalo je totiž vánoční vyrábění s rodiči.
Naši páťáci se v pondělí 5. prosince převlékli do masek čertů, andělů a Mikuláše, aby zavítali do nižších ročníků a dodrželi tradici, která je na naší škole velice oblíbená.
V úterý 6. prosince k nám do školy zavítala vzácná návštěva v podobě dvou velice usměvavých sympatických mladých hráček plážového volejbalu, kterými jsou české reprezentantky a účastnice Olympijských her v Riu 2016.
Rok utekl jako voda a akademie je tady. Děti pilně trénovaly svá vystoupení ve třídách, aby je dnes mohly ukázat svým rodičům. A snad se bylo i na co dívat.
Hráčky plážového volejbalu a účastnice Olympijských her v Riu 2016 Barbora Hermannová a Markéta Sluková Nausch přijedou na besedu se žáky naší školy. A kdy to bude? V úterý 6. prosince 2016 ve 12.30 hodin v tělocvičně školy.
I letos děti naší školy zdobily vánoční stromeček před Obecním úřadem.
V předvečer první adventní neděle se opět konalo slavnostní rozsvicení stromečku v Rynárci.
Podívejte se , jak se děti učí pracovat se stavebnicí.
I letos děti z naší školy nacvičily pásmo písniček a básniček pro vítání občánků v Rynárci.
Dnes děti vyráběly z přírodnin, které si do hodiny přinesly.
Po halloweenské stezce v družině proběhl halloween i v některých třídách naší školy.
V úterý 25. proběhl halloween v ranní družině. Začátek akce byl naplánován na 6.15 hodin, kdy je ještě tma a tudíž ideální čas pro strašení.
Učíme se poznávat přírodniny v hodině prvouky a vyrábíme zajíčka o pracovních činnostech.
Po čase jsme se opět společně sešli v naší třídě při tvoření, tentokráte zaměřeném na podzimní dekorace. A že nás byla úplně plná třída! A co pěkného se nám podařilo vytvořit? To Vás ještě chvilku budeme napínat.
Naši čtvrťáci mají za sebou první část dopravní výchovy v Pelhřimově.Druhou část absolvují na jaře.
V pátek 16. září přijelo za námi do školy Divadlo pana Hrubce s orientální pohádkou "O kouzelném zvonu", ve které nechyběly ani pyrotechnické efekty, které se dětem velice líbily.
Žáci 5. třídy připravili pro naše nové prvňáčky "Pohádkovou cestu".
Chcete se podívat, jak se naši školáčci rozloučili s mateřskou školou a jak prožili první školní den?
Děti z letošní druhé a třetí třídy se mohly zapojit do prázdninové čtenářské soutěže připravované společně třídní učitelkou a paní knihovnicí Katarinou Truplovou.
Od zápisu předškoláčků v lednu uběhl více než půlrok a my jsme mohli v naší škole přivítat ve čtvrtek 1.září nové prvňáčky společně s jejich rodiči.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist