Aktuality - archiv 2018/2019

Vysvědčení
Rok utekl jako voda a další školní rok je za námi. Nyní jen si užít krásné léto a pohodové prázdniny plné sluníčka a odpočinku k načerpání nových sil. A v září opět na viděnou ve škole. Děkujeme i rodičům za spolupráci.
Fotbálek s tatínky
V úterý 25.6. 2019 proběhl již 6. ročník akce fotbálek s tatínky. Počasí nám bylo nakloněné ažaž, ale i přes velké vedro se sešlo 15 tatínků s dětmi i děti samotné a nesmím zapomenout na žáky absolventy naší školy.
Svíčková omáčka
Když se vaří svíčková, je to u nás ve škole malá slavnost. Paní kuchařky mají chvilku volno, posadí se a poslechnou si krásnou písničku. Jenže nyní jich bylo hned několik. S dětmi je nacvičil pan ředitel na různé melodie s velmi vtipným nápěvem.
Vyhodnocení konce roku
V tělocvičně se scházíme tehdy, když se ve škole něco významného děje. Nyní to bylo vyhodnocení okresní olympiády v atletice, která se konala na začátku června v Humpolci.
Legohrátky
V družince bylo na konci roku velké množství lega. Paní vychovatelka pro děti připravila Legohrátky, které děti opravdu baví a nenudí se. Mají totiž fantazii, která jim umožní postavit pěkné věci.
Pochodové cvičení
Jako vždy na konci školního roku proběhla cvičná evakuace školy, po které následoval pochod do přírody. Letošní směr byl na Pavlov kolem Hůrky. Počasí nám velice přálo, bylo příjemně teplo. V Pavlově jsme nabrali směr na Putimov.
Konec roku ve třídách
Na středu 26.června si každý třídní učitel připravil pro své žáky netradiční den. Prvňáčci si nejdříve malovali na chodníku, poté si v obchodě koupili zmrzlinu, sledovali čtvrťáky a páťáky při jejich činnosti a také si pohráli na hřišti.
Odhlásit stravu na 26.6. - 28.6. 2019 lze nejpozději 25.6.2019 do 8.00 hodin z důvodu vyúčtování stravného. Později to již nebude možné. V případě náhlého onemocnění lze oběd odnést v jídlonosiči.
Návštěva učiliště v Pelhřimově
V pondělí odjela 2. třída na pozvání paní Jelínkové na SOU do Pelhřimova. Strávili jsme zde velmi příjemný den. Prohlédli jsme si všechny dílny a viděli, jak se zde připravují žáci na budoucí povolání ( truhláři, elektrikáři, strojaři).
Ochutnávka mléčných výrobků
Od firmy Laktea jsme pro naše děti objednali koše plné mléčných výrobků. Děti se dozvěděly, jak se dělá mléko,kdo nám může dávat mléko a jaké je jeho zpracování. Ukázali jsme si mnoho mléčných výrobků.
Projekt Ovoce a zelenina do škol
Připravili jsem pro děti projektovou část o ovoci a zelenině. Děti byli rozděleni do dvou tříd, ve kterých probíhala projektová výuka v různověkových skupinách. Děti měly poznat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a říci pár informací o daném druhu.
Cyklovýlet
žáci 5. ročníku jako každoročně absolvovali dvoudenní výlet na kolech po okolí. Vyjížděli v úterý 11.června směr Vratišov, Mezná, pramen Želivky, kde vyslechli nádherný biologický výklad pana učitele Šišky, pokračovali směrem na Drážďany a Božejov.
V pátek 31.5. se žáci 3.- 5. ročníku zúčastnili projektového dne Stromy kolem nás. Paní Marta Kosová z Ekologického centra Mravenec nás provedla po Městských sadech, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Okresní olympiáda v atletice
Ve čtvrtek 6. června jsme s vybranými žáky odjeli na okresní olympiádu v atletice do Humpolce. Vybraní žáci se mohou účastnit dvou disciplín. Všichni si hlídali prezentování disciplín, chovali se slušně a podávali dobré výkony.
Svátek vyjmenovaných slov
Třeťáci si pro rodiče nacvičili krátké pásmo na téma vyjmenovaných slov. Do akce byli zapojeni i rodiče a vyjmenovaná slova zvládli parádně. Děti přenášely básničky, zpívaly písničky. Za odměnu dostaly dort.
Dopravní výchova
Děti ze 4. třídy se po půlroce opět vypravily na dopravní hřiště do Pelhřimova. Cílem bylo zajet správně jízdu zručnosti, zopakovat si pravidla silničního provozu a napsat test z dopravních znalostí - značek, předností v jízdě a řešení dopravních situací.
Den dětí a cyklosoutěž
Za krásného slunečného dne probíhala soutěž v cyklistických dovednostech. Děti závodily podle ročníků. V jízdě zručnosti bylo třeba zdolat přejezd nakloněné roviny ( houpačky, projet slalom, osmičku, projet úzkým pruhem dráhy a převézt kelímek s vodou).
Svátek Slabikáře 2019
Letošní prvňáci za sebou skoro mají deset měsíců pilné práce. První třídu zakončili malou oslavou, na které rodičům ukázali, jak umí číst, přednášet a hrát si. A nejenom to. Někteří se naučili na flétničku zahrát hezké písničky.
Pasování na čtenáře
V červnu bývají vždy v rynárecké knihovně pasováni prvňáčci na rytíře řádu čtenářského. Tak tomu bylo i letos. Pan starosta s paní knihovnicí děti po přečtení krátkých úryvků v knížce pasovali na čtenáře. Prvňáčci dostali průkazku do knihovny.
Skupinová práce v hudební výchově
Žáci 4. a 5. ročníku si vyzkoušeli, jak se pracuje ve skupinách - jak řešit organizaci práce, rozdělení úkolů a jak se vytváří společný výsledek.
Výlet 1.- 4. třída - Červená Lhota
V úterý 28.května jsme vyrazili na školní výlet. Zpočátku panovala obava, jaké vlastně bude počasí, protože meteorologové hlásili vydatný déšť. Ale zřejmě někdo ze zúčastněných objednal počasí tak akorát. Nebylo vedro, zima, ale hlavně na Lhotě nepršelo.
Olympiáda v atletice
Ikdyž se nám první datum pro olympiádu nezdařilo zrealizovat z důvodu deště, úterý 21.5. bylo přímo ideální. Počasí bylo akorát. Před osmou hodinou jsme se slavnostně seřadili na hřišti, zazněla slavnostní famfára a byla vyvěšena vlajka olympiády.
Družinové jarní malování
Jaro už je v plném proudu, děti v družině to vnímají podobně. Paní vychovatelka pro ně připravila soutěž malování jarních obrázků. A kdo uspěl? To už se podívejte prosím do fotogalerie.
Den matek - 2. třída
Dne 16.5. se slavil v ve 2. třídě svátek všech maminek. Podívat se přišly i babičky, sourozenci a tatínkové. Žáci si připravili pestrý program: básničky, hádanky, hru na flétnu a housle, kouzla a tanec.
Co se děje ve 3. třídě
Žáci 3. třídy se zapojili do projektu Program prevence dětských úrazů. V praktické části si vyzkoušeli obvazování různých částí těla a masáž srdce. V prvouce se při učí také o lidském těle.
Pracovní činnosti v 1. a 2. třídě
před Velikonocemi se o pracovních činnostech tvořily jarní dekorace, zápichy do květináčů. Práce se dětem zdařila a zajíčci mohou zdobit květináče s jarními kytičkami nebo osení.
Zápis do 1. třídy
V dubnu proběhl ve škole zápis budoucích prvňáčků. Všechny děti byly šikovné a v září je přivítáme v naší škole.
Zdobení Obecního úřadu a jarní hry
V družině se vyráběly jarní dekorace, které před Velikonocemi vyzdobily Obecní úřad. A pokud počasí přeje, děti ho tráví na školním hřišti.
Soutěž zdravotníků
Děvčata ze zdravotnického kroužku se zúčastnila 7.5. okresního kola soutěže mladý zdravotník. Dívky soutěžily v praktickém provedení první pomoci a v obvazové technice a umístila se na krásném 3. místě.
Malování na počítači
V Pelhřimově nám vzorně reprezentovala žákyně páté třídy v malování na počítači. A podařilo se jí soutěž vyhrát. Blahopřejeme a děkujeme.
Zápis do mateřské školy 2019/2020
Zápis do mateřské školy se koná v úterý 7.5. od 8.00 - 11.00 a od 12.00 - 16.00 hodin.
Noc a Andersenem 2019
Podruhé jsme se jako škola zúčastnili Noci s Andersenem. Letos se konala 29.března. Sešli jsme se v 18 hodin, rozdělili se do družstev, posadili se a pomalu se naše nocování začalo odvíjet.
Tvoření písmen tělem
V 1. třídě jsme o hodině českého jazyka tvořili písmenka pomocí svých vlastních těl. Děti to velice bavilo a nechtělo se jim skončit se zobrazováním písmen.
Beseda se spisovatelkou
Stejně jako vloni k nám přijela v březnu na besedu paní spisovatelka. Tentokráte to byla paní Zuzana Pospíšilová, která píše knížky pro dětské čtenáře. Akce vznikla ve spolupráci s rynáreckou knihovnou, s kterou velice dobře spolupracujeme.
Zápis do 1. ročníku  do základní školy pro šk. rok 2019/2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná ve středu 3. dubna od 12 do 16 hodin v základní škole Rynárec.
Školička pro prvňáky a předškoláky
V úterý 19.3. proběhla pro budoucí prvňáčky seznamovací přípravná akce "Školička pro prvňáky a předškoláky". Prvňáci ukázali, co se naučili a osvojili a společně s předškoláky plnili různé úkoly a soutěže. Vloženy i fotky.
Družina má talent 2019
Ve středu 13. března byla tělocvična hezky nazdobena pro soutěž Družina má talent, která se u nás také opakovaně koná. Letos se přihlásilo do soutěže devět soutěžících - jednotlivců či skupin. A bylo se na co dívat.
Veselé zoubky - 2019
Naši prvňáčci se zapojili do preventivního programu Veselé zoubky (web - dm.cz), který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Program byl plný činností týkající se jak zubů, stravy, péče o chrup. Nechyběla ani pohádka o Hurvínkovi.
Únor v 1. třídě
Naše první třída žije hrou. V hodinách se věnujeme činnostnímu učení, učení se samokontrolou a zážitkovému učení. Toto vše můžeme nabídnout dětem i proto, že malotřídní škola má obrovskou výhodu - tou je menší počet žáků ve třídě.
Práce se stavebnicí -2. třída
Před jarními prázdninami jsem si zpestřili výuku prací se stavebnicí ROTO. Děvčata stavěla domečky, kočičky, zajíčky a pejsky. Kluci stavěli jeřáby, plachetnice, traktory. Práce se stavebnicí se všem líbila a domluvili jsme se, že budeme stavět častěji.
Florbálek s tatínky - 6. ročník
Ve čtvrtek před jarními prázdninami se tělocvična zaplnila dětmi, jejich tatínky a také jednou tetou, aby se všichni zúčastnili již tradičního turnaje ve florbale, který pořádá náš pan ředitel.Letos je to již 6. ročník.
Karneval 2019
Karnevalové veselí ovládlo tělocvičnu. I když venku bylo hezky, po sobotním obědě se pomalinku začala zaplňovat škola. A co se v ní dělo? Rej masek zaplnil školu - doktorky, vojáci, víly, princezny, kuchtík, masky zvířátek a také rodiče.
Recitační soutěž 2018
Školní kolo recitace už zná své vítěze a poražené. Všichni žáci naší školy se sešli ve středu 13.2. v tělocvičně při recitaci. Porotu tvořili žáci i učitelé. A jak to vše dopadlo?
TONDA OBAL NA CESTÁCH
Děti všech ročníků se účastnily ekologického programu TONDA OBAL NA CESTÁCH. Už víme, do kterých kontejnerů a jak máme třídit odpad, který vytváříme. Plasty patří do žlutých, sklo do zelených a bílých, papír do modrých a elektro do červených kontejnerů.
Valentýn
Povídání o svatém Valentýnovi, rozdání přáníček z krabičky Valentýnky a mnoho dalšího ve školní družině.
Dentální hygiena
Ve třech skupinách u nás proběhla dentální hygiena, kterou připravili studenti stomatologie z Plzně - slečna Škodová a pan Brož. Nejdříve se s pohádkou o zoubku Viktorovi seznámili děti z 1. a 2. třídy.
Svíčková
Paní kuchařky nám občas ok obědu uvaří svíčkovou omáčku, za kterou jsou odměněni písničkou zpívanou dětmi z páté třídy. Vždy se sejde v jídelně najednou celá škola a všichni naslouchají tónům písně o svíčkové a knedlících.
Pracovní činnosti  - výroba žabiček
Žáci 1. a 2. třídy vyráběli o hodině pracovních činností krásné žabičky.Všichni se moc snažili - malovali, stříhali a lepili. Práce jim šla pěkně od ruky a nakonec si každý odnesl domů hezkou žabičku.
Skupinová práce v 5. třídě
Děti ze 4. a 5. třídy pracují o hodině také ve skupinách. Spojená třída má mnoho svých výhod, kdy starší žáci pomáhají mladším, učí se vzájemně komunikovat a spolupracovat a také řešit problémy spojené s argumentací pro a proti.
Pololetní vysvědčení 2018
A je to tady - hodnocení práce dětí za 1. pololetí. Někteří přišli do školy s očekáváním, jak to učitelé rozhodli a co nakonec dostanou na vysvědčení, jiní to moc neřešili. Prvňáčci si dopoledne povídali, jak to asi vypadá a kdy to vysvědčení už bude.
Bruslení před vysvědčením
Leden utekl jako voda a my jsme znovu vyrazili do Pelhřimova za bruslením. Tuto akci mají děti rády. Ráno vyrážíme bez batůžků do Pelhřimova, kde se přezujeme do bruslí, které nám přivezl pan Pelíšek, kterému tímto děkujeme.
Minizvonek  - soutěž ve zpěvu
Lucka PLášilová po výborném výkonu a nabitých zkušenostech z předchozích ročníků obsadila v okresním kole individuální pěvecké soutěže Pelhřimovský minizvonek krásné 2. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!!!
Co už umí naši prvňáčci
Máme skoro pololetí a naši prvňáčci už si zvykli na školní prostředí. I učení jim jde výborně. Zvládají skládat věty, které i čtou, dokáží již napsat pár slov a i počítání se nám daří. Jistě jsou ale plni očekávání, jaké bude jejich první vysvědčení.
Vánoční besídky ve třídách
Po rozdání dárečků v družině se děti rozešly do svých tříd a tam si pro ně třídní učitelé připravili vánoční besídky. Někdo se díval na film, jiná třída vyráběla, povídala si, ale nakonec se stejně nejvíc kamarádi těšili na dárečky.
Vánoce ve školní družině
V pátek 21. prosince se děti do ranní družiny určitě moc těšily. Čekalo na ně tady vánoční překvapení v podobě velkého množství dárků - jak pro kluky, tak i pro holky. Jako vždy tato chvilka je plná napětí, co nám asi bude naděleno.
Vyrábíme ovocné dekorace
Před Vánoci jsme si vyrobili z jablíček voňavou dekoraci. Na tvoření jsme použili jablíčka z vlastních zahrádek, hřebíček, svíčku a stužky. Tato dekorace nám zpříjemní vánoční svátky, které brzy nastanou.
Kroužek kopané
Pro holky a pro kluky je na škole také kroužek fotbalu, ve kterém se mladší děti věnují také všesportovní průpravě a rozvoji pohybových dovedností - rychlosti, síle, obratnosti, pohyblivosti a vytrvalosti.
Vánoční dílnička s rodiči
V pondělí 10. prosince bylo v první třídě poměrně rušno. Sešla se zde skupinka prvňáčků a jejich rodičů za účelem tvorby vánočních dekorací.
Život v lese
Děti z první třídy si s paní Kosovou z Centra ekologické výchovy v Pelhřimově povídaly o životě stromů a zvířatech v lese. Nejprve si povídaly o stromech, jejich částech a výživě. Následovala práce se zvířátky. Kde které zvířátko žije, čím se liší.
Předvánoční bruslení
Tradičně s dětmi vyrážíme za bruslením na zimní stadion. Skoro 40 dětí si užilo 90 minut bruslení. Tato akce je oblíbena i u rodičů, kteří nám rovněž pomáhají s odvozem batohů a s kluky si pak zahrají hokej.
Vánoční akademie 2018
Přípravy na akademii začaly už před poměrně dlouhou dobou. Nejprve výběrem správného nápadu pro děti. Následovaly nácviky po třídách a v kroužcích, aby v týdnu před akademií mohl začít nácvik všech zúčastněných v tělocvičně.
Čertí škola - projektový den v 1. třídě
V úterý 4. prosince se prvňáci učili v čertí škole. Den začali čertím tancem a tanečkem s okováním čertovského koníka. Poznávali písničky z pohádek, vystříhali si čertí ponožku a vytvořili čertí hlavu. Také vymýšleli čertí jména.
Mikulášská nadílka 2018
Mikuláš, anděl a čertíci zavítali po roce do našich tříd. Nejdříve se podívali na prvňáky. Tam ale žádná zlobidla nejsou, děti hodné. Nikoho si tedy čerti v pytli neodnesli.
CEV Mravenec 2.+3.třída
Ve 2. a ve 3. třídě proběhla přednáška z CEV Mravenec Pelhřimov na téma Les v noci. Žáci se seznámili se zvířaty, která žijí v noci v lese. Zajímavé bylo vyprávění o sovách.
Vánoční výstava v knihovně
Děti z 1. - 3. třídy zavítaly do rynárecké knihovny na vánoční výstavu, kde si mohly koupit drobné dárky pro své blízké, kamarády nebo i pro sebe.
Příprava na advent a zdobení stromečku
I v družině se pilně připravovalo na advent. Nejdříve děti připravovaly výzdobu na Obecní úřad. Jako každý rok je dekorace tvořena dětmi z dostupných materiálů. Poslední listopadový den děti nazdobily stromeček před Obecním úřadem.
Plavecké závody
Letošní plavecký výcvik se nachýlil ke svému konci. Děti ze 3. a 4. třídy absolvovaly 10 dvouhodin výcviku. Na konci se vždy konají plavecké závody. A kdo letos uspěl? A jak si děti užily v relaxační zóně? To zjistíme níže.
Rozsvěcení stromečku
V předvečer první adventní neděle děti z kroužku fléten již po osmé vystupovaly na tradičním rozsvěcení stromečku v Rynárci. Letos bylo opravdu zimní počasí. Lehounká sněhová pokrývka dodala sváteční atmosféru. Vystoupení se dětem povedlo.
Hry
I ve školní družině se slavilo sto let naší republiky. Děti hrály hru týkající se českých zemí. A je vidět, že je hra zaujala.
Tancování
V ranní družině se často tančí. Je vidět, že všechny holky mají rády pohyb a tanec zvlášť. Jsou šikovné a dokáží si vymyslet vlastní taneční kreace.
Cesta čaje - Srí Lanka
V polovině listopadu za námi do školy přijela paní Hanka Koukalová, která prožila určitou dobu na Srí Lance. Povídala nám, jak to chodí, než se čaj dostane do našeho šálku. Organizace MISSIO - pomáhá dětem, aby mohly chodit na Srí Lance do školy.
Práce s pedigem a nocování páťáků
Jako každý rok si páťáci vyzkoušeli pletení z pedigu spojené s nocováním ve škole. Tentokráte se zúčastnily i tři maminky. Výrobky se povedly a noc proběhla v pořádku.
Vítání občánků 2018
Po roce se opět na Obecním úřadu konalo vítání nových občánků. Děti z kroužku fléten nacvičily krátké pásmo plné básniček, ukolébavek a her na flétničku. Svým vystoupením udělaly radost rodičům miminek, ale i ostatním posluchačům z řad rodičů.
Vyhodnocení turnaje ve florbalu
Děti z kroužku kopané se pod vedením pana ředitele zúčastnily florbalového turnaje v Pelhřimově. Skončily sice na 4. místě, ale opět jsme byli jako jediná malotřídní škola v turnaji. Děti dokázaly porazit i žáky velké městské školy. Zaslouží si pochvalu.
Vysazení lípy
Ke 100. výročí vzniku naší republiky byla v neděli 28.10.2018 vysazena v areálu školy lípa. Nachází se v prostranství mezi základní školou a novou mateřskou školou. Přejeme tomuto našemu národnímu stromu dobrou mízu, statný kmen, výborný květ a mnoho let.
Podzimní tvoření v 1. třídě
První listopadové odpoledne se v první třídě vyrábělo z přírodních materiálů. Maminky přišly se svými školními ratolestmi, některé i s mladšími dětmi a s chutí se pustily společně s dětmi do vyrábění podzimních dekorací.
Hodiny v 1. třídě
Máme za sebou skoro dva měsíce pilné práce. Dokážeme již číst slabiky, pomalu zvládáme lehké počítání a na školu jsme si již možná i zvykli. Příští týden nás čeká společné tvoření s podzimní tematikou.
Projektový den
Na konci října proběhl projektový den ke 100. výročí založení naší republiky. Děti z celé školy navštívily výstavu k tomuto výročí v rynárecké knihovně. Zaposlouchaly se do tónů naší hymny a dozvěděly se, jak vznikla.
Prázdninové sešity - 2. třída
O prázdninách zažili druháci hodně dobrodružství a zábavy. Vše pilně zapisovali do prázdninových sešitů, které pak četli ve škole. Sešity byly opravdu nádherné - spousta fotek, obrázků, krásného psaní. Od paní učitelky dostali všichni žáci sladkou odměnu.
Halloween v družině
Děti z páté třídy společně s paní vychovatelkou připravily pro mladší spolužáky halloweenskou stezku. Přípravy na tuto akci probíhaly už několik dní předem. Děti si malovaly obrázky na výzdobu družiny.
Dravci
V pondělí 8. 10. k nám opět zavítal pan Hořák se svými zvířátky. Jejich program objednáváme každý rok. Pan Hořák si pro děti vozí na ukázku různá zvířátka ze záchranné stanice. Teď to byli dravci.
Vyhodnocení prázdninového čtení
Na začátku října došlo k vyhodnocení prázdninového čtení knížek. Tuto soutěž pro děti připravujeme ve spolupráci s rynáreckou knihovnou. Letos byla vyhlášena i nová soutěž s názvem Já a kniha o prázdninách. Této soutěže se zúčastnily pouze dvě žákyně.
Interaktivní hra do vlastivědy
Děti ve 3. a 4. třídě se bavily s interaktivní hrou určenou do hodin vlastivědy. Nejprve se dozvěděly nové informace, prošly se hrou a nakonec odpovídaly na otázky, které korespondovaly s informacemi ve hře.
Sovičky ŠD
Ve školní družině se opět malovalo. Tentokráte se tvořily sovičky, které nyní družinu zdobí.
Práce se stavebnicemi
V hodině pracovních činností se děti často baví prací se stavebnicemi. Nyní to byli prvňáčci a druháčci. Ti starší pracovali se stavebnicí ROTO a prvňáci se stavebnicí na principu Lega.
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik letos absolvuje většina dětí naší školy. Třetí a čtvrtá třída má povinnou plaveckou výchovu v rozsahu 20 hodin (10x). Ostatní žáci pojedou na 10 hodin(5x).
Pohádka s loutkami
Po roce k nám opět zavítalo divadlo. Tentokráte s pohádkou O princi z pohádky.
Pohádková cesta 2018
Na začátku září proběhla Pohádková cesta pro prvňáčky, kterou pro ně připravily děti z páté třídy. Společná trasa začínala u školy a počasí nám letos opravdu přálo.
Práce v hodině v první třídě
Naši prvňáčcci si zvykají na své nové povinnosti ve škole. Přechod ze školky do školy bývá náročný. Formy výuky jsou hravé a z očí dětí vidím, že i zábavné.
Práce s korálky ve školní družině
V ranní družině se děti věnovaly práci se zažehlovacími korálky. Velmi je to bavilo a a vytvořily pěkné obrázky.
První školní den u prvňáčků
Od zápisu do první třídy uběhlo několik měsíců a nastal čas uvítat nové prvňáčky v naší škole. Do školy přišli prvňáčci se svými rodiči. Uvítali je nejdříve společenským programem naši starší žáci, kteří si pro ně připravili básničky a písničky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist