Aktuality - archiv 2020/2021

Procházka do přírody
Konec června nám nachystal pěkné počasí a celá škola vyrazila na pochod. Tentokrát na stranu k Čelistné. Děti si hezky povídaly, cesta nám utíkala a nakonec jsme se občerstvili třešněmi a zahráli si na hřišti.
Nocování v páté třídě
Páťáci si konec školního roku zpříjemnili nocováním ve škole. Před spaním se zabavili hravými činnostmi, poslechem hry na kytaru a zpěvem písniček s kytarovým doprovodem. Určitě toho moc nenaspali, protože to pro ně bylo i takové loučení s pátou třídou.
Pasování na čtenáře
Prvňáčci byli pasování na čtenáře panem starostou Janem Piklem a paní knihovnicí Katarínou Truplovou. Odrecitovali básničku a každý přečetl ukázku z knížky Moje první čítanka.
Loučení se s 4. třídou
Čtvrťáci se svými rodiči se sešli 22. června na hřišti u školy. Prožili zde hezké odpoledne, plné her a zábavy. Poděkování patří rodičům, kteří pro své děti připravili velmi zajímavé soutěžní disciplíny.
Veselé zoubky
Naši prvňáčci se zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky. Dozvěděli se důležité informace, např. o tom, jak vypadá zub zevnitř, jak se nazývají jednotlivé druhy zubů, co je to zubní kaz a jak vzniká, jaké potraviny zoubkům prospívají a jaké škodí.
Cyklovýlet páťáků
Žáci 5. ročníku jako každoročně absolvovali dvoudenní výlet na kolech po okolí. Vyjížděli v úterý 15. června směr Vratišov, Mezná, pramen Želivky, pokračovali směrem na Drážďany a Božejov.
Noc ve škole
V závěru školního roku se přece jenom mohlo pár akcí konat. Jednou z nich bylo i nocování ve škole, které jsme minulý rok nemohli zorganizovat. Děti měly slíbenou Noc s Andersenem, ale ta neproběhla.
Výlet 1. -4. třídy
V polovině června jsme se po roční odmlce vypravili na školní výlet, tentokráte na základnu DDM Chaloupky. Pro děti z 2. a 3. třídy byl připraven program o zdravovědě.
Den dětí
Letošní svátek dětí byl ve znamení kol a hezkého počasí. Děti do školy dorazily se svými koly. Po nástupu se po třídách věnovaly jízdě zručnosti. Tuto dráhu absolvovaly dvakrát a lepší čas se započítával do soutěže.
Tělesná výchova - 4.- 5. třída
V hodinách tělocviku žáci znovu nabírají svou fyzickou sílu, rychlost a herní dovednosti. Po dlouhé době se umoudřilo i počasí a děti mohly vyrazit za pohybem na školní hřiště. Pohyb je pro ně velmi důležitý, ale poslední dobou nebyl povolen ve škole.
Projekt Mléko
V jednotlivých třídách probíhal projekt společnosti Laktea s názvem Mléko a mléčné výrobky. Každá třída tento projekt pojala po svém.
Projekt - Zvíře
Ke konci roku si děti o hodině prvouky zpracovávaly projekt o zvířátku, která všichni znají. Vznikly hezké práce.
Vycházka za pozorováním
Druháci se v hodině prvouky vydali do přírody pozorovat, jaký je její život. Dalekohledem sledovali zvířata kolem sebe a drobný život v trávě. Vycházka se dětem líbila a měly mnoho zajímavého vypravování pro rodiče.
Dopravní výchova
Čtvrťáci se dojeli do města zajezdit na kolech na dopravní hřiště. Měli tam výuky dopravní výchovy, kdy se učí, jak se správně a zodpovědně chovat v silničním provozu.
Učíme se venku
Když bylo krásné počasí, vyrazili jsme se učit ven. Druhá a třetí třída měla na terase čtení a výtvarnou výchovu. Následující den vyrazili čtvrťáci a páťáci na čtení a kreslení.
Čarodějnice
V družině se malovalo. Tentokráte to byly čarodějnice.
Josef Lada - 4. třída
Žáci se seznámili v hodinách Čj se spisovatelem a malířek Josefem Ladou. Dozvěděli se zajímavé informace z jeho života a také jaké knihy pro děti napsal a namaloval.
Hudební nástroje
Během distanční výuky děti vyráběly hudební nástroje. Vznikly pěkné nástroje k procvičení rytmu.
Jarní obrázek
V družině probíhala soutěž "O nej jarní obrázek". Níže jsou obrázky našich nejlepších.
Během distanční výuky vznikly v rodinách krásné dekorace. Rodiče zaslali paní učitelce fotky prací a ona vytvořila koláže, na které se můžete podívat níže.
Od pondělí 10. 5. 2021 provoz MŠ v plném rozsahu bez povinnosti testování.
Vzhledem k aktuální situaci a opatřením MZdr zápis do 1. ročníku neproběhne za přítomnosti dětí.
Informace uvedeny níže.
Vážení rodiče, MŠMT ČR vydalo režimová opatření k nástupu žáků do škol dne 12.4.2021, naše škola patří do skupiny ZÁKLADNÍ ŠKOLY POUZE SE TŘÍDAMI PRVNÍHO STUPNĚ, KTERÉ MAJÍ DO 75 ŽÁKŮ, platí pro nás tedy výuka všech žáků prezenční formou bez rotací.
Zápis do mateřské školy bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců dle nařízení MŠMT od 2.5.2021 - 16.5.2021
V pondělí 12.dubna 2021 dochází k obnovení prezenční výuky pro všechny ročníky naší základní školy. Více informací uvedeno níže.
Zápis do 1. ročníku do základní školy pro rok 2021/2022
Vážení rodiče, vzhledem k současnému výskytu onemocnění COVID 19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení lockdownu dochází ke změně organizace zápisu k povinné školní docházce do základní školy pro školní rok 2021/2022.
Pracovní činnosti při distanční výuce
Čtvrťáci dostali zajímavý úkol z pracovních činností. Vytvořit ledovou ozdobu nebo uplést důtky na Velikonoce. Páťáci měli nejdříve zadání - zatloukání hřebíků a následné dotváření dekorace..
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:
Informace k distančnímu vzdělávání předškoláků jsou uvedeny níže.
Malujeme  podle slavného malíře
Děti ve 3. třídě se v hodinách výtvarné výchovy nevěnují jen malování a kreslení. Seznamujeme děti také s malíři, ilustrátory a vedeme děti k vnímání umění. Dnes nás obohatil Paul Klee, malíř jenž ovlivnil vývoj výtvarného umění v 2. polovině 20. st.
Projektový den v družině
Za krásného počasí se konal na farském dvoře projektový den na téma hasiči. Nejdříve se dětem představili dobrovolní hasiči a seznámili děti s tím, k jakým událostem vyjíždí.
Od čtvrtka 25. 2. 2021 žáci do školy s chirurgickou rouškou.
Božena Němcová v hodinách čtení
Minulý týden jsme si v čítance četli pohádku Jak se Honza učil latinsky. Tu jsme následně vypravovali, seznamovali se s autorkou pohádky a jejími díly. Děti si prohlédly knížky psané Boženou Němcovou, které přinesly a které máme ve škole.
Karneval 2. a 3. třída
Děti se na karneval hodně těšily. Nejprve se vyfotily před družinou a mohlo nastat karnevalové veselí - promenáda masek s tanečky a soutěžemi jako házení míčků do koše, hry s balónky, mumie z toaletního papíru. Děti se také občerstvily párkem v rohlíku.
Vyrábění v družině
Prvňáci si v družině vyráběli sněhuláčky podle svých nožiček. Ti se moc dětem líbí a činnost děti hodně zaujala. Poté vyrazili na vycházku za zvířátky.
Kluzákování na Hůrce
Krásná zimní atmosféra s dostatečnou sněhovou nadílkou nalákala druháky a třeťáky k zimním radovánkám. Už jsme se koulovali, stavěli sněhuláky, procházeli se po kolena ve sněhu a teď jsme vyrazili na kopec.
Karneval v družině
Prvňáci se užili karneval v družině , který začínal v pravé poledne ve středu 10. února. Paní vychovatelka nazdobila prostor před družinou a celou družinku. Vymyslela pro děti různé soutěže, připravila občerstvení a tvoření.
Den před pololetním vysvědčením proběhl ve školní družině projektový den Ekocentra Chaloupky. Lektor centra si nejprve povídal s dětmi o tom, že v dobách, kdy ještě nebylo hračkářství, si děti hračky vyráběly.
Projekt - Domácí mazlíček
Děti z druhé třídy v hodině prvouky vytvářely projekt o domácích mazlíčcích. Z domova si přinesly pouze fotku svého zvířátka, vše ostatní již bylo zpracováno v hodině.
Naše škola se připojila k výzvě většiny málotřídních škol k jejich celkovému otevření.
Vánoce v družině
Letošní Vánoce v družině byly jiné, protože dárky si mohly rozbalovat pouze děti z první třídy. Dostaly nové hračky, panenky, hry. Ale i děti z druhé a třetí třídy si nové hračky užívají, ačkoli nebyly při besídce.
Stavění sněhuláků - 2. + 3. třída
Hodiny tělocviku si s dětmi zpříjemňujeme alespoň procházkami. Před Vánoci jsme roznášeli přáníčka a po Vánocích si děti hrály se sněhem a další den se koulovaly. A i dnes jsme vyrazili na sníh a za sluníčkem. Děti mají zimu rády a užívají si ji.
Projekt - Obchod
V hodinách prvouky děti ze třetí třídy tvořily projekt s názvem Obchod. Doma si nakreslily obrázek svého obchodu a vše ostatní již dotvářely ve škole.
Žáci 1.- 3. ročníku se vyučují prezenčně. Ve 4. a 5. ročníku probíhá distanční výuka.
Vánoční besídky
Před vánočními prázdninami se ve třídách prožívá slavnostní atmosféra. Za normálních okolností se hrají a zpívají koledy. Letos se pouze poslouchaly. A děti se s velkou radostí vždy sbíhají ke stromečku.
Prvňáci mají slabikář
Naši nejmenší už začínají pracovat se slabikářem, který je bude provázet až do konce školního roku, kdy se z prvňáčků stanou čtenáři.
Rozhodnutí o přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem. Provoz MŠ zahájen 4. 1. 2021
Vánoční prázdniny jsou podle rozhodnutí vlády již od pondělí 21. prosince. Žáci základních škol půjdou tedy naposledy do školy v pátek 18. prosince. Prázdniny jsou o dva dny delší.
Výroba vánočních stromečků
Čekání na Vánoce si žáci 4. třídy zkrátili výrobou vánočních stromečků. Každý si přinesl řetězy různých barev, spoustu vánočních ozdob a pustili se do práce.
A přece dorazili ...
Trojice postav Mikuláše, čerta a anděla patří k začátku adventu a k naladění se na slavnostní atmosféru. V naší škole je toto již tradicí. Dětské oči jsou plny očekávání toho, co se bude dít.
ZŠ Rynárec přijme od 4.1.2021 učitele(ku) 1. stupně. Bližší informace u ředitele školy 608 138 968.
Od 30.11. 2020 je provoz MŠ Rynárec v plném časovém rozsahu od 6.15 hodin - 16.15 hodin pro všechny děti.
Od pondělí 30. listopadu usednou všichni naši žáci zpět do svých školních lavic. Prosíme, přečtěte si níže uvedený manuál s informacemi.
Návrat žáků 1.- 3. třídy po distanční výuce
Po více než měsíci se naši nejmenší mohli vrátit do prezenční výuky. S prvňáky a druháky tuto možnost měli i třeťáci, protože jsou ve spojené třídě s druhým ročníkem.
Učení se vztahu k přírodě ve druhé a třetí třídě
Na začátku října jsme si ve škole četli několik hezkých příběhů o přírodě. Zaujaly nás úryvky o jablkách, stromech a ježcích.
Od 18.11.2020 se na základě dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy vracejí žáci 1. a 2. ročníků do prezenčního studia. V našem případě i žáci 3. ročníku, který je spojený do jedné třídy společně s 2. ročníkem.
Od 18.11.2020 bude částečně obnoven provoz MŠ. Z personálních důvodů pouze pro omezený počet dětí pracujících rodičů (telefonicky kontaktovaných). Zkrácená doba provozu MŠ 6.15 - 15.30.
Od 27.10.2020 je provoz mateřské školy do odvolání přerušen. Datum obnoveného provozu a další postup bude zveřejněn v předstihu a oznámen na webových stránkách školy.
Na dny 26.- 27.10.2020 - volné dny, 28.10. státní svátek, 29.-30.10.2020 - podzimní prázdniny.
Tisková zpráva MPSV ohledně ošetřovného vložena níže.
Během distančního studia je možnost přihlášení dotovaných obědů - pouze do jídlonosičů. Výdej obědů od 11.00 - 11.30 hodin. Obědy jsou nyní odhlášeny.
Průběh distančního vzdělávání žáků ZŠ od 14.10. do 23.10. 2020 na základě opatření Vlády ČR o uzavření 1. stupně ZŠ (26.-27.10.2020 volné dny, 28.10. státní svátek, 29.-30.10.2020 podzimní prázdniny)
Nová opatření v souvislosti v prokázáním koronaviru SARS- Cov-2 na území ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020.
4. třída Projektový den, téma -Pestrý život motýlů
V pátek 2.10. proběhl ve 4. třídě projektový den ekologického centra "Mravenec" s názvem Pestrý život motýlů.
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30.9. 2020 o přijetí krizového opatření bude od 5. 10. 2020 do 18.10.2020 přerušena činnost všech kroužků v ZŠ a MŠ Rynárec.
4. třída- projekt - Božena Němcová
V hodinách Čj jsme si povídali o životě a díle B. Němcové. Ve třídě jsme uspořádali výstavu některých knih, které měli žáci doma.
Dravci
Letos jsme se s panem Hořákem za záchranné stanice Ikaros setkali na hřišti školy. Přivezl k nám opět krásné ptáky. Některé už známe, jiní byli pro nás novými.
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managenementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19, který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž zákonným zástupcům dětí/žáků.
Pohádková cesta pro prvňáčky
Jako každý rok připravily děti z páté třídy pro prvňáčky Pohádkovou cestu.
Čtvrtá třída odjela 8.9. na dopravní hřiště do Pelhřimova. Žáci se seznámili s pravidly silničního provozu, dopravními značkami a jízdou na křižovatce. Teorii si mohli vyzkoušet i v praxi při jízdě na kole.
Roušky ve vnitřních prostorách v budovách od 10.9.2020
Prvňáčkův první školní den
Začátek školního roku je tady a ním i příchod nových prvňáčků do naší školy. Minulý týden jsme se s nimi společně setkali v družině, ale dnes jim začínají jejich školní povinnosti.
Po vyčkání na další aktualizace MŠMT ředitel školy rozhodl na základě aktualizace poslední, že vzhledem k situaci výskytu onemocnění COVID -19 v okrese Pelhřimov nebudou roušky v budově ZŠ a MŠ nutné.
Setkání s předškoláky
Naši budoucí prvňáci přišli již v přípravném týdnu do školy. Rodiče se dozvěděli důležité informace k začátku školní docházky jejich dětí. Paní učitelka Brožová se mezitím s dětmi seznámila v družině.
Ve čtvrtek 3.9.2020 proběhne od 15 hodin v budově MŠ informační schůzka rodičů nově přijatých dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme rodiče, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce.
Ve středu 26.8. a ve čtvrtek 27.8. od 9 hodin ve škole proběhne nácvik pásma pro prvňáčky. Básničky a písničky dostaly děti v červnu.
Ve čtvrtek 27.8. 2020 proběhne od 15 hodin krátké setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů.
Provoz MŠ bude po prázdninách zahájen 24.8.2020. Manuál pro provoz škol a školských zařízení je uveden níže.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist