Aktuality

30.6. - ředitelské volno
Konec roku nás láká víc a víc ven. Prošli jsme se přírodou, popovídali a nadýchali se čerstvého vzduchu.
Prvňáci si na konci roku pohráli s předškoláky. Vyzkoušeli novou trampolínu, houpačky a klouzačku. Na všechny předškoláky se těšíme v novém školním roce.
V polovině června páťáci s panem ředitelem vyrazili na výlet a šlapali do pedálů směrem na Meznou a dále až do Ondřejova. Počasí jak na objednávku, příjemné teplo a bez deště, co víc si přát.
Ve středu 15. června se konal u prvňáčků ve třídě Svátek Slabikáře. Přišli se podívat rodiče, prarodiče i sourozenci.
Počasí jak na objednávku nás provázelo výletem na Hlubokou. Nejdříve jsme se podívali k zámku a do parku. Také jsme si prohlédli sochy u Alšovy galerie a nakoupili pohledy.
Cyklistika naplnila naše dopoledne ve středu 1 června. Děti si vyzkoušely na bejkovně své dovednosti při jízdě na kole. Ráno byla ještě mokrá tráva, tudíž jízdy byly opravdu terénní. Starší děti jely 2 soutěžní jízdy.
V Pelhřimově nás reprezentovalo 14 žáků, ale naše výkony se nestačily na umístění. Po dvouleté odmlce se sportovci sešli na novém atletickém stadionu. Už se těšíme na náš v Rynárci a snad příští rok budou naše výsledky lepší.
Naším zvykem je vyhlašovat úspěchy našich dětí vždy v tělocvičně. Nyní jsme se sešli u vyhlašování výsledků Florbálku s tatínky.
Ve čtvrtek 26.5. se děti z 1.- 4. třídy zúčastnily projektového dne s názvem Cesta textilu v humpolecké Galerii 8smička. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupinka se dozvěděla spoustu informací nejen z historie Galerie, ale také o výrobě látek.
Po delší odmlce se znovu mohl uskutečnit další ročník florbálku s tatínky. Sešlo se více jak 32 hráčů, kteří vytvořili 8 týmů, kdy turnaj byl veden systémem hry každý s každým v hracím čase šesti minut.
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle paragrafu 2 zákona č. 67/2022
V pondělí 23. května se sešli prvňáčci v knihovně na pasování čtenářů. Přivítal je pan starosta a paní Truplová. Žáci nejdříve vystoupili s krátkým programem. Každý přednesl básničku a dívky zazpívaly.
Páťáci se dočkali akce pletení pediku spojené se spaním ve škole. Ta měla proběhnout již v měsíci listopadu, ale COVID toho zrušil mnohem víc. Nejdříve se vše zdálo velmi náročné – zakládání osnovy, příprava opletků,….
Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з §
Budoucí prvňáčci zavítali opět do školy. Nejdříve si prohlédli výstavu výkresů a pak zavítali do jejich budoucí třídy.
Dvouhodina výtvarné výchovy se nesla ne znamení venkovního kreslení podle skutečnosti. Ve spolupráci s panem Janem Chudějem z MOTO STYLU v Rynárci mohly děti kreslit motorkové BMW.
Děti 1. -3. třídy si vyšly za krásného počasí do přírody. Žáci si cestou opakovali pravidla silničního provozu a pozorovali jaro v přírodě. Vycházku děti zakončily na dětském hřišti.
Marionety znovu ve škole. Nyní byla zahrána pohádka O vytrvalém princi. Děti se pobavily, zasmály a trpělivě s chutí sledovaly.
Zveme Vás na výstavu výtvarných prací žáků 4.- 5. třídy pro prostoru vchodu školy, šatny a chodby. Dětem se práce zdařily, přijďte se podívat a dát jim zpětnou vazbu. Děkujeme. Výstava trvá od 12.- 19.5. 2022
Naši čtvrťáci si připravili krátké pásmo písniček, básniček a hry na hudební nástroje pro své maminky. Děti si třídu upravily, nazdobily a už aby přišly maminky.
Úspěchů našich dětí si vážíme. Nyní jsme vyhlásili Matematického klokánka a cvrčka. Byly dvě kategorie - 2. - 3. třída, 4.- 5. třída. Dále byly oceněny dívky ze 4. třídy, které dvakrát vyhrály ve literárně výtvarných soutěžích.
Na začátku dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků. Letos se mohl po dvou letech uskutečnit zápis s docházkou dětí do školy. Připravili jsme zápis na téma život motýla a využili naše dívky ze 4. a 5. třídy.
Po dvou letech si děti mohly užít olympiádu v atletice, která se letos konala naposledy na starém povrchu hřiště. Počasí sice nebylo úplně nejpřijatelnější, ale olympiáda se konala poslední možný den.
Půlrok utekl jako voda a naši čtvrťáci se účastnili znovu dopravní výchovy v Pelhřimově spojené s testováním, takovou malou "autoškolou". Pečlivě jsme se v hodinách připravovali, učili se dopravní značky, řešili dopravní situace, psali testy.
Vzhledem k neustálému růstu cen potravin jsme nuceni od 1.5.2022 navýšit cenu oběda.
Doctor Dancer aneb taneční tělocvik si děti získal. Zajel za námi do školy pan Havelka, který děti naučil krátké taneční choreografie na známou písničku. Zpočátku se děti lehce ostýchaly, ale postupem času se začaly vyplavovat hormony dobré nálady.
Eliáš Hrubý ze 4. třídy letos opakovaně vzorně reprezentuje naši školu. Po vítězství ve školním, oblastním i okresním kole recitace zvítězil i v krajském kole, které se konalo 26.dubna v Třebíči.
V rámci školní družiny děti hledaly ukrytá velikonoční vajíčka na hřišti. Paní vychovatelka poschovávala 110 vajíček.
V hodině matematiky jsme si uspořádali turnaj v piškvorkách, na který se děti těšily a před kterým si o přestávkách hru i hrály. Na dětech byla vidět chuť porovnat si své síly s kamarádem, zabavit se a vyhrát.
Prvňáci si zaseli na Velikonoce osení, které jim krásně vyrostlo. Ozdobili ho namalovanými vajíčky a zajíčky a vznikla krásná dekorace, kterou si děti odnesly domů.
O hodině angličtiny byly děti 4. třídy nadšené z makety bytu. Nejradši by si hned hrály. Tak jsme využili situace a začal vznikat skupinový projekt - holčičí a klučičí. Cílem projektu bylo vytvořit v angličtině popis tohoto bytečku pro panenky.
Zápis do mateřské školy bude probíhat v úterý 3.5.2022 od 9.00 do 11.00 h a od 14.00 - 16.00 hodin v budově MŠ.
V předvelikonočním období se v rynárecké knihovně konala prodejní výstava s velikonočními dekoracemi. Výstavu navštívily nejdříve děti z 1.- 3. třídy.
V úterý 5. dubna vyjelo naše družstvo složené z dívek a chlapců 4. a 5. třídy na turnaj ve vybíjené smíšených družstev. Soutěž probíhala ve Sportovní hale v Pelhřimově.
Po delší době jsme mohli zopakovat spaní s Andersenem. Sešli jsme se v 17.30 h ve škole. Vybrala jsem dětem téma Josef Lada a byla to dobrá volba. Začali jsem úvodními díly Mikeše na IAT. Někdo ho neznal, ale děti dost pobavil. Četli a hráli jsme bajky.
V posledním týdnu se toho u nás dosti událo. Prvňáci sklidili svou úrodu, potěšili jsme se velkým úspěchem, zabruslili jsme si, v družině se jarně tvořilo, ve 4. třídě se začínalo učivo o zlomcích.
Zápis do 1. třídy se koná ve středu 6. dubna od 12 - 16 hodin.
Eliáš Hrubý ze 4. třídy se s Barčou Tůmovou zúčastnil Oblastního kola recitační soutěže v Pelhřimově. Návrat do školy byl ve znamení radosti a úspěchu. Elimu se totiž podařilo zvítězit ve své kategorii a postoupit do okresního kola.
V rynárecké škole děti nemají čas se nudit. V hodinách využíváme interaktivní tabule, které jsou ve všech kmenových třídách. Také dětem zpestřujeme výuku s využitím tematických koberců a tvořivým učením.
Rodiče předškoláků a současných prvňáků se se svými dětmi sešli ve středu 23. března na seznamovací akci, kde děti nejprve pracovaly ve třídě a následně se zabavily v tělocvičně.
Na středu 23.3.2022 připravujeme pro budoucí prvňáčky seznamovací přípravnou akci Školička pro prvňáky a předškoláky. Naši prvňáci ukážou, co se naučili a osvojili. Dále budou s předškoláky plnit různé úkoly a soutěže.
V úterý 8. března se ve Sportovní hale v Pelhřimově hrála přehazovaná, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Pelhřimově. Vybraní žáci 5. a 4. třídy reprezentovali naši školu na tomto turnaji.
Ve spolupráci se ZŠ Komenského Pelhřimov jsme po dvou letech znovu vyrazili s našimi páťáky na lyžařský kurz na Křemešník. Děti se na lyžování hodně těšily a ve čtvrtek 3. března jsme vyrazili na kopec.
Od pondělí 14. března je v Mateřské škole v Rynárci běžný provoz.
Blíží se doba zápisu a proto k nám do školy zavítali předškoláci, aby se seznámili s prostředím školy. Podívali se do 1. třídy, jak vypadá hodina českého jazyka a co všechno už prvňáci umí.
Zápis do ZŠ v Rynárci proběhne 6. dubna 2022 od 12 - 16 hodin.
Vzhledem k onemocnění 3 paní učitelek MŠ žádáme rodiče pokud to jejich situace a možnosti dovolí, aby nechali tento týden děti doma, abychom zajistili provoz pro předškoláky a děti pracujících rodičů. Děkujeme za spolupráci.
23.2. proběhla Valentýnská diskotéka ve školní družině. Děti se dozvěděly, proč se tento svátek slaví. Poté si otevřely schránku Valentýnku s přáníčky a zasoutěžily si v těchto soutěžích - vysávání lentilek, balónkový tanec, soutěž v rychlém oblékání.
Děti ze 4. a 5. třídy se ve dvou blocích výtvarné výchovy věnovaly malování vesmíru. V první dvouhodině malovaly samostatně vesmír a planety sluneční soustavy. Ve druhé části bloku se učily také spolupracovat a konzultovat své názory a argumentovat.
Ve středu 23.února proběhlo v tělocvičně školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily ve třech kategoriích, 1. třída, 2.-3. třída, 4.-5. třída.
A znovu jsme na ledě. Celá škola vyrazila do Pelhřimova za sportem. Bruslení máme rádi a na dětech je vidět, jak se během zimy zlepšují. V první třídě mnozí z nich stojí na bruslích poprvé a v pětce krásně bruslí.
Zpívání v jídelně je stálice. Ale pouze tehdy, když je k obědu svíčková. Paní kuchařky se krásně usadí jako v divadle a páťáci za hudebního doprovodu pana ředitele zazpívají oslavnou píseň na svíčkovou omáčku.
I v dalších ročnících proběhla třídní kola recitační soutěže a známe postupující do školního kola. Prvňáci mají svou kategorii, dále je kategorie pro 2. - 3. třídu a 4.- 5. třídu.
Děti se věnovaly výtvarné činnosti, rozfoukávaly barvu a dotvářely strašidla.
Čtvrťáci a páťáci vyráběli z PET lahví tučňáky. Trvalo to sice více vyučovacích hodin, ale zvířátka se povedla. Pár dní vyzdobí školu a pak si je děti odnesou domů.
Naše škola využívá investic z programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií Next Generation EU.
Pokud se nepřihodí nic neočekávaného bude od pondělí 7. února MŠ i ZŠ Rynárec v normálním běžném provozu včetně jídelny a kuchyně. Prosíme i nadále sledujte webové stránky školy a své maily pro případ změny. Děkujeme.
I družina vyrazila ven za sluníčkem. Děti si vyšlapávaly ve sněhu obrazce, které poté stříkaly rozprašovačem s barvou. Tato činnost děti zaujala a srdíčko se moc povedlo.
Ve 4. třídě na konci ledna proběhla recitační soutěž. Děti se naučily krásné básničky a někteří opravdu hezky recitovaly. V hodinách přírodovědy se vypravily do lesa za zvířátky a donesly jim něco na zub.
Jak moc ten čas letí. Už je tu vysvědčení, které všichni žáci netrpělivě očekávají. A jak pracovali? Budou mít radost? Budou spokojeni? Vždycky je to největší zážitek ale u prvňáčků.
V době uzavření školní jídelny bude v MŠ provoz od 6.15 do 12 hodin. Děti budou mít pouze dopolední svačinu.
Školní knihovna se rozrostla o skoro 80 nových knih, které v krásném stavu a celých encyklopedických sériích věnoval škole pan Petr Bína. Chtěla bych mu jménem školy moc poděkovat, protože pravěk, svět zvířat a svět je pro děti vždy zajímavou kapitolou.
Ve čtvrtek 13.1. a v pátek 14.1. 2022 je provoz MŠ přerušen. Přerušení projednáno se zřizovatelem.
Nařízení karanténních opatření žáků mateřských, základních a středních škol
O vánočních prázdninách byl zamluven Zimní stadion v Pelhřimově pro bruslení dětí a jejich rodiče. Jsme rádi, že někteří tuto možnost využili a přišli se trochu rozbruslit se a pobavit. Na ledě se zabavili všichni - někdo hokejem, jiní bruslením.
Prvňáci si před Vánoci vyrobili chutná jablíčka a po návratu do školy veselá zvířátka z papírových roliček při pracovních činnostech. Děti vytvořily krásné veverky, zajíčky, pejsky, tučňáky. Všechny výrobky byly moc hezké.
Ke konci roku 2021 probíhaly pěkné chvilky s očekáváním, ochutnávkami, tvořením a hrami. Děti si mezi sebou dávaly dárečky pro radost, povídaly si o Vánocích a po rozdání dárečků si hrály.
Dnes to u nás krásně vonělo jako někde v kavárně. Děti si přinesly zrnkovou kávu, badyán, skořici a také slupky pomerančů či mandarinek. A mohlo se začít s tvořením.
Ještě před Vánoci jsme s dětmi vyrazili do Pelhřimova za bruslením. Je to takové pěkné zpříjemnění dnů, ale zároveň vedeme děti ke sportování. Další bruslení je objednáno na 29.12. - 11.15 - 12.45 hodin.
V týdnu od 20.12 - 22.12.2021 odpadá odpolední vyučování. Pokud budou děti odcházet domů v jiných časech než mají na zápisovém lístku v družině, prosíme o napsaní odchodů na lísteček. Děkujeme.
Vážení rodiče, vzhledem k situaci ohledně onemocnění COVID 19 a blížícím se svátkům vánočním budou do konce kalendářního roku zrušeny kroužky, při nichž dochází k setkávání žáků z více ročníků (aerobik, flétny, sportovní 1. a 2. ročník, Nj, tvořivé ruce).
Děti se během října a listopadu v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností věnovaly výrobě krásných dekorací a dárečků na vánoční jarmark pro rodiče. Povedlo se vyrobit krásné tašky ručně zdobené centrifugou, přáníčka, řetězy, ozdoby a další dárky.
Prvňáčci se už těší na Vánoce. Čekání na Ježíška si zkrátili výrobou vánočních svícnů, které se jim moc povedly. Školáčci si užili první sníh na hřišti u školy. Postavili sněhuláky a užili si zimní radovánky .
Pan ředitel poděkoval a ocenil děti ze 4. třídy, kteří uspěly v krajském kole Wocabee. Děti dostaly pěkné dárky a hru do třídy. Gratulujeme.
Vážení rodiče, prosíme Vás a Vaše děti o dodržování nošení roušek, respirátorů dané velikosti pro děti. Některým dětem rouška nepřilne k obličeji, tudíž neplní svou funkci.
Letošní plavecký výcvik jsme již ukončili. Děti si v posledních lekcích zazávodily a užily si hodinu v relaxačním bazénu.
Ve škole probíhají přípravy na vánoční jarmark, který se koná 1. a 2. prosince v prostorách školy. Všichni žáci se svými učiteli připravují výrobky k prodeji. Tady je práce nejmenších dětí.
Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se koná ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. prosince 2021 od 12 do 16 hodin v prostorách školy. Přijďte si nakoupit vánoční dekorace a naladit se do sváteční atmosféry.
Naše škola je vítězem okresního kola Jazykového WocaBee šampionátu.
Naše škola je vítězem okresního kola Jazykového WocaBee šampionátu!
Naši čtvrťáci jsou dost zvídaví.O hodinách přírodovědy často pozorují přírodu mikroskopem, kdy sledují, jak vypadá mech, listy rostlin, kořeny, vlasy a v neposlední řadě také tělo vosy.Formou hry jsme opakovali rostlinnou říši a pozorovali klíčení semen.
V družině proběhla halloweenská stezka, kterou připravili naši páťáci. Přípravy na tuto akci probíhaly v družině pár dní před akcí. Děti stezkou provázela paní vychovatelka, která tuto akci připravovala. Dětem se akce líbila a byly spokojené.
Prvňáčci se pilně učí písmena. Už znají šest písmen - M, A, L, E, S, O. Čtou slabiky ma, la, le, se, sa, mo, lo, so. Také přečtou několik slov. Na každé nové písmeno se učí básničku a nové předměty a hračky na dané písmeno.
Páťáci za doprovodu pana ředitele zpívají v jídelně a vzdávají dík za výbornou svíčkovou omáčku, kterou nám uvařily paní kuchařky.
Děti z druhé a páté třídy zakončily již plavecký výcvik. Třeťáci a čtvrťáci budou ještě v plavání pokračovat a přidají se k nim naši nejmladší - prvňáčci.
Po delší odmlce se k nám opět vypravil pan Hořák se svými zvířátky ze záchranné stanice.
Vážení rodiče, zveme Vás na schůzi SRPŠ, která se koná ve čtvrtek 30.září 2021 v 15 hodin v jídelně.
Naši prvňáčci jsou moc šikovní. Jejich hodiny jsou velmi pestré. Učí se básničky, hrají pohádky, dělají uvolňovací cviky pro nácvik psaní a počítají do pěti.
Po roční pauze je tu znovu plavání, na které se děti těšily. Děti z 2. a 5. třídy pojedou pětkrát a 3. a 4. třída se do bazénu v Pelhřimově vypraví desetkrát. Prvňáci pojedou také plavat ale později.
Dlouhou tradici na naší škole má Pohádková cesta pro prvňáčky. Pravidelně ji připravují děti z páté třídy. Druhou středu v září se sešli rodiče a naši prvňáčci u školy, aby tuto cestu absolvovali.
Čtvrtá třída si hned třetí den hrála a přitom si opakovala učivo třetí třídy. Děti si zahrály kvarteta vyjmenovaných slov, vymyslely další hry, které si vyrobíme a procvičovaly angličtinu na interaktivní tabuli.
Letos do naší první třídy nastoupilo 14 prvňáčků, které svým vystoupením přivítali starší kamarádi. Děti i rodiče také přivítal pan starosta a pan ředitel.
Ve čtvrtek 26.8.2021 od 15:00 setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole. AKCE ZRUŠENA Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ.
Od 23.8.2021 MŠ v provozu.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist