Aktuality

Naši vítězové školního kola obstáli i v kole oblastním. Eliáš Hrubý z 5. třídy a Adrian Hrubý ze 2. třídy předvedli svůj recitátorský um v oblastním kole v Pelhřimově a postoupili do okresního kola, které se koná 23. března v Pelhřimově.
Ve středu 15. března se naše škola otevřela veřejnosti. Po prázdninové rekonstrukci si mohli zájemci prohlédnout nově opravené třídy, tělocvičnu, jídelnu a hřiště. V tento den se znovu sešli i prvňáci s předškoláky ke společnému sportování.
Na mezinárodní den žen se uskutečnil další ročník Florbálku s tatínky. Zahrát si přišla ale i jedna mamka. Celý turnaj se nesl v pohodové atmosféře. Zápasy trvaly šest minut rozložených do dvou poločasů.
Paní Truplová, knihovnice v Rynárci, nám sehnala na měsíc knihy paní spisovatelku Marii Špačkovou, která je také jako my z Vysočiny. Přivezla dětem ukázat knihy, které pro ně napsala. Ony se při předčítání smály, jelikož příběhy byly vtipné.
S klavírním doprovodem pana ředitele si na Pelhřimovském zvonku zazpívaly Mariánka a Adélka. Oběma dívkám se zpívání zdařilo a Mariánka obsadila ve své kategorii 2. místo. Gratulujeme holkám za reprezentaci školy.
I letošní lyžařský kurz se nám vydařil. Spolupracujeme se ZŠ Komenského Pelhřimov a společně s dětmi z obou škol jezdíme na lyžařský kurz pátých tříd na Křemešník.
ZŠ Rynárec zve všechny zájemce na Odpoledne otevřených dveří ve středu 15.3. v čase 12.30 - 16 hodin. Přijďte se podívat, prohlédnout si nově zrekonstruované prostory školy, získat informace o výuce.
Zápis do 1. třídy se uskuteční ve středu 5.dubna 2023 od 12 - 16 hodin.
V sobotu 11. února se v tělocvičně ZŠ a MŠ uskutečnil již tradiční karneval. Začátek byl stanoven na 14 hodin. Přišla necelá stovka dětí v nádherných maskách. Program se skládal z tancování a soutěžení.
Pohyb je v životě velmi důležitý. V zdravém těle - zdravý duch aneb kalokagathia v dnešní době. V posledních letech ve společnosti totiž přibývá i vlivem covidu dětí se zdravotními obtížemi a nadváhou až obezitou.
Děti si s družinou vyrazily na kopec užít si zimní radovánky.
8. února se v 1. třídě sešli předškoláčci s prvňáky. Cílem tohoto setkání bylo seznámení se se školním prostředím a navázání kamarádských vztahů mezi dětmi. Pro děti bylo připraveno několik aktivit, které počlivě sledovali rodiče.
Nedávno se naši nejmenší naučili další písmenko - K. Dokázali vymyslet nepřeberné množství slov, přinesli si hračky na K, které jsme třídili podle počtu K ve slově. Také jsme si ho poskládali z kostek, dokreslovali na tabuli, četli na interaktivní tabuli.
Po školním kole recitace se v každé třídě rozdávalo vysvědčení. Plni očekávání byli asi všichni. Pro prvňáčky to ale byla novota. Co to je? Jak to vypadá? Uspěl jsem?
I v druhém kole prezidentských voleb nanečisto se u nás ve škole zúčastnili všichni žáci. Volby proběhly ve čtvrtek 26.1. Kandidáti byli pouze dva. Pan Petr Pavel a Andrej Babiš.
V lednu se v jednotlivých třídách uskutečnila třídní kola recitační soutěže. Z každé třídy do školního kola postoupili tři soutěžící, kteří v den vysvědčení odrecitovali básničky před porotou a publikem. Porota byla vytvořena z dětí a vyučujících.
Na měsíc únor a březen je připraveno několik setkání předškolních dětí a prvňáčků. Na všechny akce jsou rodiče vítáni.
Naši prvňáčci už chodí skoro půl roku do školy. Udělali velikánský pokrok a škola je baví. V první třídě probíhá učení hravou formou. Děti velmi často mění činnosti, nepracují pouze v lavicích, ale jsou často v pohybu. Učí se spolupracovat v týmech.
Od září navštěvuje kroužek němčiny 5 dívek. Jsou moc šikovné a už se toho hodně naučily - barvy, čísla, zvířata, básničky. Umí se představit, říci něco o sobě a rodině. Nyní máme téma jídlo. Dívky přinesly krásné učební pomůcky, se kterými to jde hravě.
Děti si dnes vyzkoušely, jak probíhají prezidentské volby. Sice jenom nanečisto, ale i tento způsob je pro děti přínosný, protože jim dá možnost zažít atmosféru samotných voleb. Celý týden se ve škole diskutovalo, kdo je asi ten nejvhodnější kandidát.
Kdo má rád sportování a nevadí mu vstávání, ten si s námi mohl dát necelé dvě hodinky na ledu. Pobavit se, zahrát si hokej či na honičku, ochutnat cukroví, to bylo naše vánoční bruslení.
Před vánočními prázdninami si celá škola zazpívala společně koledy u stromečku. Sboru složenému ze čtvrťáků a páťáků šéfoval pan ředitel. Ostatní děti se ke zpěvu také přidaly.
Žáci z 2. a 3. třídy vyráběli krásná vánoční přání, která voněla skořicí, badyánem, hřebíčkem, citronem a pomerančovou kůrou. Všechna se jim povedla a zpříjemní jim vánoční čas. Všichni Vám přejeme krásné Vánoce.
Zima se znovu ohlásila a s ní i bruslení na stadionu v Pelhřimově. Nejelo nás nyní mnoho, protože dost dětí stůně. Děkujeme panu Hurdovi za dovážku batohů. Všichni jsme si čas na ledě příjemně užili a ti, co nikdy ještě nebyli, se toho dost naučili.
DDM Pelhřimov vyhlásilo výtvarnou soutěž "O nejkrásnější vánoční pohlednici". V ní se na 1. místě umístila Adélka Jarošová ze 2. třídy. Moc blahopřejeme.
Na Obecním úřadě v Rynárci se koná vánoční výstava. Děti z naší školy se na ni postupně dojdou podívat. Mohou si tam nakoupit malé drobnosti pro radost.
Každoročně spí páťáci s panem ředitelem ve škole. Tomuto nocování ale přechází tvoření z pedigu, kdy si každý vyrobí svou mističku. Na spaní ve škole jsou děti zvyklé, není to pro ně novinka a vždy zažijí mnoho zábavy.
Pro děti z 1.- 3. třídy jsme připravili zábavný tělocvik s Martinem Moravcem, který k nám už přijel po několikáté. Nyní si pro děti připravil další zajímavé hry, ve kterých děti spolupracovaly napříč ročníky, proskotačily se a prostě se hýbaly.
Děti z páté třídy se převlékly do kostýmů a postupně navštívili jednotlivé třídy. Někoho Mikuláš pochválil, jiným trošku domlouval, ale andělé stejně všechny děti odměnili malou sladkostí.
6. prosince malí prvňáci dostali ráno pozvánku do Pekelné školy. Tento den přišli v kostýmech čertíků a andělek. Nejdříve jsme si zatancovali čertí taneček a pekelně se pozdravili.
Na vánoční jarmark děti z první třídy připravily bezlepkové perníčky. A dost je práce bavila. Pravda kluky chvilku, holčičky více. Ale všichni vykrájeli a nazdobili několik perníčků. A toto cukroví mělo úspěch. Všechno se prodalo.
Vánoční akademie po delší odmlce opět ožila. Pamatují si ji pouze naši páťáci a čtvrťáci, protože doba "covidová" těmto akcím nepřála. Po třídách probíhal nácvik jednotlivých vystoupení, která se tento týden ucelila při hromadných zkouškách.
V prvním prosincovém týdnu u nás ve škole bylo pěkně rušno. Probíhal vánoční jarmark a finišovaly přípravy na akademii. Děti v hodinách Vv a Pč vyráběly "zboží" pro jarmark. Výrobků bylo dost a děti se tvorbou zabavily.
Třeťáci se umístili v soutěži Wocabee( procvičování anglických slovíček) na 1. místě v okresním kole na 2. místě v krajském kole. Za krásné umístění dostali dárky od školy i obce. Přišel jim poblahopřál pan starosta.
Žáci ze 3. a 4. třídy si v bazénu užili poslední lekci plavání ve vířivkách. Za své výkony během výuky plavání obdrželi mokré vysvědčení, někteří i pochvalu za umístění v závodech. Nejlepším plavcem se stala Gréta Náměstková ze 4. třídy.
Po dvou letech děti opět zazpívaly u stromečku. Nejprve zahráli trubači a po nich vystoupili naši flétničkáři, kteří přednesli básničky, zazpívali písničky a zahráli na flétničky.
23. a 24. listopadu se sešli rodiče se svými dětmi na vánočním vyrábění. Vytvořili krásné adventní věnce, stromečky, hvězdy, sněhuláky i jiné vánoční dekorace. V příjemné atmosféře za doprovodu koled jsme si užili pohodové odpoledne.
Také do spojené třídy nyní vstoupíme, jak to v ní žije. Děti se spolu již sžily. Angličtina probíhá formou hry na koberci.
Škola nám chutná. O matematice skládáme obrázky, o prvouce jsme dělali z donesené zeleniny přesnídávku. A dnes jsme slavili narozeniny našich spolužáků. Děkujeme za sladkosti mamince našich oslavenců.
Po 1. místě v okresním kole soutěže Jazykový šampionát WocaBee 2022 postoupili žáci 3. třídy do krajského kola, ve kterém získali 2. místo s počtem 1754 bodů průměrně na žáka. Gratulujeme. Žáci dostanou odměnu a poděkoval jim pan ředitel a pan starosta.
Naši žáci byli velmi úspěšní v jazykové soutěži Wocabee. Úspěch z loňského roku se opakuje. Opět jsme získali první a druhé místo v okresním kole. Kdy výherci - 3. třída postupují do krajského kola.
Děti z kroužku fléten vystoupily na vítání nových občánků Rynárce. Na toto vystoupení se pilně připravovaly. Nacvičily jsme písničky, básničky a hru na flétničku.
Dětem se konečně splnilo opékání vuřtíků, které se nezdařilo při pohádkové cestě. Při opékání jsme si povídali o podzimu v přírodě, jeho proměnách a jak se dříve žilo a povídali u ohýnku.
V 1. třídě se nám krásně rozvoněla zelenina a ovoce. Povídáme si o podzimní práci na zahradě. Děti donesly hodně plodů ze zahrádek. Třídili jsme je na ovoce, zeleninu. Dále pozorovali tvary, barvy jablek.
V hodinách přírodovědy jsme s dětmi ze 4. třídy zkoumali vliv kyselých dešťů na rostliny. Při spalování různých látek (např. uhlí nebo benzinu v automobilech) vznikají látky, které v ovzduší reagují s vodní párou.
Den před podzimními prázdninami se děti v družině užily strašidelnou stezku odvahy. Prvňáčci prošli statečně ve dvojicích s paní vychovatelkou a starší děti samy. Páťáci připravili spoustu strašidelných zvuků a rekvizit.
Před podzimními prázdninami se v 1. třídě poprvé vyrábělo s rodiči. Téma znělo - Podzimní dekorace domova. Děti se svými maminkami vytvářely z přírodnin krásné dekorace - věnečky, ozdobené hrnce a květináčky, dlabané či malované dýně.
Ve škole se nenudíme. Hrajeme si a učíme se. Tvoříme písmenka z provázků, porovnáváme s manipulací, počítáme, hrajeme si na učitele, učíme se nová písmenka a způsoby, jak je ostatním ukázat. Když jsme se učili L, pozorovali jsme lupou lístek rýmovníku.
Pro některé děti se letošní plavecký výcvik ukončil. Všichni žáci si užili poslední hodinu plavání v relaxačním bazénu. Dostali svá mokrá vysvědčení a mohou se těšit na příští školní rok, kdy opět budeme jezdit plavat.
Předškoláci a prvňáčci šli společně na procházku do přírody. U školy si každý školák vzal k sobě dva předškoláky a mohlo se po žlutých fáborcích vyrazit.
Děti ve 2. a 3. třídě tvořili podzimní dekorace ze skleniček. Jejich panáčci se velmi zdařili. Starší žáci ze 4. a 5. třídy zatloukali hřebíčky a tvořili poté provázkový obrázek.
I páťáky baví činnostní učení. V září jsme opakovali učivo ze 4. třídy, které jsme prokládali hraním her. I číslice se dají procvičit hrou. Číslovaná s víčky ve skupinách byla fajn zábava.
V poslední době jsme se učili dvě nová písmenka - B a U. Při písmenku B jsme si foukali bublifukem bublinky, mydlili si ruce mýdlovými bublinkami, kreslili stínováním botu, pracovali s IAT a také bubnovali.
Pan Hrubec dětem ve školní jídelně zahrál pohádku Aladinova kouzelná lampa. Jeho marionety mají u dětí oblibu a školáci i školkáčci zaujatě i tuto pohádku sledovali.
Letošní počasí nehrálo Pohádkové cestě moc do karet. První termín byl zrušen a ani ten druhý se neobešel bez deště. Nuceně jsme museli opékání buřtíků přesunout na jindy. Ale jinak se cesta zdařila.
Malí prvňáčci si již pomalu zvykli na školní režim. Dokáží si ráno před zvoněním připravit pomůcky na hodinu a o hodinách se zážitkově učí první písmenka a seznamují se s matematickými pojmy.
Děti se celé dopoledne těšily, kdy už budou zvířátka. Pan Hořák si k nám přivezl ptáky. Děti si je sice nemohly pohladit, ale potěžkat a pokochat se jejich krásou ano. Někteří z nich u nás nežijí, jiné můžete potkat i v našich lesích.
Naši malí školáčci se pomalu zabíhají ve školním vzdělávání. Všichni zvládají přípravu na vyučování, o hodinách pěkně pracují a všichni se dobře bavíme.
V úterý 6.9. se děti 4. třídy zúčastnily 1. části dopravní výchovy v Pelhřimově. Děti se dozvěděly spoustu důležitých informací, např. jak má vypadat cyklistická helma a jízdní kolo, jak se mají správně chovat v silničním provozu a zopakovaly si značky.
I druhý školní den si prvňáčci ve škole užívali. Seznámili jsme se s dětmi z ostatních tříd, pobavili se s maskotem Kryštofem, vymysleli jsme jméno našemu novému kamarádovi, zazpívali si písničky, zahráli na auťáky, navzájem o sobě druhým něco řekli.
Po dvou měsících prázdnin se starší žáci vrací opět do školy a přichází také další prvnáčci. Škola se přes prázdniny proměnila. Třídy jsou nově vymalovány, proběhla rekonstrukce, vnitřní i vnější. Ta je ještě v plném proudu.
5.- 9. 9. - pouze dopolední výuka od 12.9. - výuka dle rozvrhu, kroužky, náboženství Výuka začíná v 7.40 hodin.
Změna telefonního čísla pro odhlašování obědů, tel. 703 317 642.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist