Aktuality

I v druhém pololetí, které bylo trochu jiné než obvykle, děti dostaly vysvědčení. Snad všem udělalo radost. Naši školu opouští další páťáci, kteří se se všemi učiteli přišli rozloučit.
Letošní cyklovýlet nám opatření týkající se koronaviru dovolila jen jednodenní. Ale i přesto si jej páťáci užili. Počasí přálo natolik, že jsme mohli " ochutnat" i ostrou teplotu vody v božejovském koupališti.
Během měsíce února proběhlo na naší škole šetření formou dotazníku, který připravila firma SCIO. V příloze přinášíme výsledky, které jsou inspirací pro naši další práci.
Letošní prvňáci se opět zapojili do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. Po práci s interaktivní tabulí děti vypracovaly pracovní listy a po splnění získaly malý dárek.
Třeťáci měli za úkol vymyslet příběh, ve kterém bude co nejvíce vyjmenovaných slov. Všechny příběhy jsou krásné a zajímavé.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Rynárec Vám bude sděleno telefonicky na čísle 565 382 340 v pondělí 25. 5. a v úterý 26. 5.2020 od 11:00 – 13:00.
Níže je uvedená přihláška ke stažení a manuál ZŠ k obnovení výuky.
Provoz MŠ po dohodě se zřizovatelem obnoven od pondělí 11. 5. 2020.
Po dohodě s panem ředitelem Mgr. Tomášem Peroutkou jsme se dohodli, že kroužek jógy v letošním roce už nebude. Důvodem je i zrušení školní tělesné výchovy ve výuce.
Důležité informace o provozu školy a školky najdete níže s jednotlivými odkazy.
Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020-2021 níže.
Vážení rodiče, máme za sebou první dva týdny uzavření škol. Média nás masírují a hltí informacemi, jak a co dělat, ale k zachování zdraví - fyzického a psychického - se musíme nejvíce přičinit my sami.
Vážení rodiče budoucího prvňáčka! Hledáte pro své dítě školu s málopočetnými třídami a s bezpečným prostředím, v pěkném areálu s tělocvičnou, hřištěm, jídelnou, družinou, s dobrou dopravní obslužností a stále se zlepšujícím vybavením?
Ředitel Základní školy a mateřské školy Rynárec oznamuje, že od 16.3.2020 bude základní škola v Rynárci do odvolání uzavřena. Mateřská škola v Rynárci bude po dohodě se zřizovatelem uzavřena od úterý 17.3. 2020 do odvolání.
Pomalu se blíží doba zápisu do 1. třídy, proto se i letos naše škola rozhodla připravit pro děti ze školky školičku s ukázkou toho, co se ve škole děje.
Na začátku března naši školu reprezentovali 4 recitátoři v oblastním kole recitace. Děti se na soutěž výborně připravily, což se proměnilo ve velký úspěch.
Na pondělí 2.3. byla domluvena beseda se spisovatelkou a redaktorkou nakladatelství Albatros s paní Hanou Lehečkovou. Tuto besedu nám zprostředkovala paní Katarína Truplová.
Prvňáčci a druháčci doma vyráběli makety svých domečků. K pomoci si museli pozvat své rodiče, kteří jim velmi pomohli. Na všech domcích je vidět mnoho práce a času.
Děti z 1. a 2. třídy si dnes samy postavily překážkovou dráhu v hodině tělocviku. Samy si připravily drobné náčiní a lavičky, měly volbu si volit svou trať zdolávání překážek.
Pan ředitel objednal pro děti kino ve formátu 3D, které dorazilo až přímo k nám. Název filmu zněl Podmořský svět.
Již 7. ročník florbálku s tatínky se odehrál ve čtvrtek 27. února. Do soutěže se zapojilo pět týmů. Každý tým byl složen z dětí a dospělých. Scénář turnaje zněl, každý hraje s každým. Zápas se hrál na dva poločasy po třech minutách.
Naše škola se zapojila do soutěže Domestos pro školy, ve které se na nás usmálo štěstí při losování a škola obdržela odměnu - pořádný balík čisticích prostředků značky Unilever.
Prvňáčky hodně baví učení se pomocí různých aktivit. Využíváme je nejen v češtině, ale i v matematice a prvouce. A co vlastně hrajeme? Je toho hodně. Při počtech i v češtině hrajeme dobble, skládáme pohledy, hrajeme deskové hry s příklady.
V magický den 22.2.2020 se ve školní tělocvičně konal maškarní rej. Bylo k vidění mnoho zajímavých masek, víly, myslivci, panáčci lego, indiáni a mnoho dalších krásných postaviček.
Na čtvrtek 5.3.2020 připravujeme pro budoucí prvňáčky seznamovací přípravnou akci "Školička pro prvňáčky a předškoláky".
Na Valentýn v družině se děti letos velmi těšily. Vyráběly přáníčka, uklízely a zdobily družinu. Na začátku Valentýnské diskotéky jsme si povídali o svatém Valentýnu.
Naši páťáci se účastnili lyžařského kurzu na Křemešníku. Na Křemešník jezdíme společně se ZŠ Komenského Pelhřimov, se kterou na tomto kurzu spolupracujeme.
Ve čtvrtek 13.2. za námi přijela paní Marta Kosová z Centra ekologické výchovy Mravenec. Povídali jsme si na téma Živá voda.
Pomalu se blíží místní kolo recitační soutěže, které proběhne 4. března v Pelhřimově. Před ním probíhají na školách třídní a školní kola v recitaci.
Děti si předvánoční atmosféru poslední den užily. Povídaly si o zimních svátcích, zpívaly koledy, rozbalovaly dárečky a bavily se svými učiteli.
Tento den jsme si jeli zabruslit do Pelhřimova a po návratu do školy nastal slavnostní okamžik - předání vysvědčení. Nejvíce se na něj asi těšili prvňáčci.
V družině se stále maluje, tentokráte sádrová zvířátka.
Holčičky se v nedávné době v družině zabavily navlékáním náramků z korálků. Procvičily si jemnou motoriku a zapojily svou tvořivost při výběru barev a tvarů korálků.
Letos se dětem opravdu poštěstilo a do družiny dostaly mnoho nových hraček, které si společně rozbalily. Jsou tam nejen hry, ale i stavebnice, skládačky, panenky a mnoho dalších hraček.
A znovu tu máme tvořivou činnost, která nyní vyžaduje přesnost, trpělivost a také dobrý nápad. Děti si vyzkoušely malovat miniaturní motivy na dřevěnou kulatinku. Vznikají krásné malé dekorace pro radost.
a není, žáci plní nejen požadavky školního vzdělávacího programu a disciplíny olympijského víceboje, ale upevňují si i přirozené pohybové návyky a dovednosti, ovládání svalů a koordinaci těla, ale také výdrž, vůli, obratnost a sílu.
Ve středu 22.1. 2020 navštívily děti s družinou (1. a 2. třída) městskou knihovnu v Pelhřimově. Výlet započaly dobrodružnou cestou vlakem, v knihovně je čekal pan knihovník s paní knihovnicí, kteří je provedli dětským oddělením.
Radostné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Rynárec.
V předvánoční čas se družina ladila do slavnostního hávu tvořením zimních a vánočních dekorací.
Druháci a třeťáci se svou paní učitelkou dělali svícen z jablíčka, který nazdobili voňavými dobrotami na párátkách. Svícínek si děti odnesly domů, kde jim zpříjemní jejich pokojíček.
Naši malí sportovci si po roce opět obuli brusle a užívali si bruslení na stadionu v Pelhřimově. Kluci spolu s tatínky hráli hokej a kdo nechtěl, měl volné bruslení. Všem nám to šlo, i prvňáčci jsou šikulky.
Zavítal k nám do školy žonglér Milan Ošmera se svými žonglérskými kousky, které děti velice pobavily a dostatečně se nasmály.
Letos se naše škola zapojila do soutěže firmy Domestos, ve které vybrané školy či školky mohou vyhrát rekonstrukci toalet či vybavení čisticími prostředky. Všechny děti ve škole se různou měrou do soutěže zapojily, podle obtížnosti jednotlivých úkolů.
Ve školní družině se vyrábí i dekorace pro zdobení Obecního úřadu, které děti společně s paní vychovatelkou a paní asistentkou instalovaly v chodbě Obecního úřadu.
Paní knihovnice Katarína Truplová měla výborný nápad uspořádat výstavu betlémů. Mnoho z nich zapůjčili obyvatelé Rynárce a Vyskytné. Dětem se výstava moc líbila, plnily i úkoly s hledáním stejných betlémů, pro děti nejhezčích betlémů.
Čas běží velice rychle a je to opět vystoupení dětí u stromečku. Letos vystoupily děti od 2. do 5. třídy, které nacvičily hru na flétnu a básničky s koledou.
Před začátkem adventu se v družině malovaly dekorace na zdobení stromečku u Obecního úřadu.
Naši páťáci se i letos převlékli do kostýmů andělů, čertů a mikuláše a vyrazili do jednotlivých tříd pochválit hodné děti a trochu promluvit do duše dětem, které mají nějaký menší hřích. Všechny děti dostaly malou sladkost a prvňáčci své první pero.
Předvánoční atmosféra se nesla tělocvičnou v sobotu 7. prosince při akademii, která se v tomto čase koná již mnoho let. Děti pod vedením svých třídních učitelů nacvičily jednotlivá čísla pro vystoupení.
Zajímá Vás, co už je tady? Slabikář. Děti v 1. třídě dnes s velikánskou radostí uvítaly slabikář a pracovní sešit ke slabikáři. Ačkoli je nás ve třídě málo, hlahol byl veliký, když ho děti dostaly. V pondělí už začínáme pracovat s touto krásnou knížkou.
Ukázková hodina pro rodiče - kroužek anglického jazyka.
Párkrát do roka se naší jídelnou nesou libé zvuky varhan a dětského zpěvu. Je to právě tehdy, když je k obědu svíčková omáčka s houskovým knedlíkem. Děti z 5. třídy společně s panem ředitelem vymyslí slova k hudebnímu doprovodu.
Dětem byla předána informace o úplatě za školní družinu a kroužky. Platbu je nutno provést do 15.12. Děkujeme.
Letošní plavecký výcvik je u konce. Děti si na konci výcviku vyzkoušely plavecké závody, po kterých následuje dovádění v relaxační části bazénu. Plavecký výcvik podporujeme, protože plavání patří k základním sportovním dovednostem.
V hodinách matematiky děti hrály hru Telefon. Ta je dost baví nejen v češtině ale i v matematice. Snažíme se, aby děti byly v pohybu i při vyučování. V češtině jsme procvičovali náslovnou hlásku a tvary písmen s výbornou kobercovou pomůckou.
Ukázková hodina kroužku anglického jazyka učitelkou jazykové školy Prosperia se koná ve středu 27.11. ve 12 hodin. Zveme rodiče - přijďte se podívat. POZOR - ZMĚNA ČASU - UKÁZKA ZAČÍNÁ V 15 HODIN.
Již tradičně v období oslav Dne boje za svobodu 17. listopadu si páťáci vyzkoušeli pletení pedigu spojené s nocováním ve škole. Zakládání osnovy a příprava opletků se nejdříve zdála všem těžká a náročná, ale finální výrobky se povedly.
Děti z 5. třídy se v hodině angličtiny věnují také zajímavějším činnostem, dnes to byla dramatizace příběhu o kouzelné koruně. Děti měly den na přípravu a naučení se textu z knížky. Následně ve skupinách zahrály celý příběh.
žáci 4. a 5 ročníku zaujatí při skupinové výuce ve výtvarné výchově. Tvořili mapu pokladů. Spojení tříd nevadí, děti mají další kamarády.
Pedagogičtí pracovníci školy souhlasí s důvody stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na středu 6. 11.2019. Provoz školy bude v tento den probíhat dle rozvrhu.
Před podzimními prázdninami jsme se sešli společně s dětmi a rodiči prvňáčků na dýňování neboli tvoření z okrasných dýní. Ještě než jsme začali vyrábět, ukázaly děti rodičům, jak zvládají čtení otevřených a zavřených slabik a přečetly svá první slova.
Do Rynárce za námi přijelo mobilní planetárium z Brna. Využíváme této možnosti již podruhé, považujeme to za atraktivní seznamování s vesmírem, o kterém se děti učí v hodinách prvouky a přírodovědy.
Od začátku roku jsme se v hodinách fléten pečlivě připravovali na vítání občánků narozených v Rynárci. Nacvičovali jsme básničky, ukolébavky, hru na flétničky vhodnou pro tuto slavnostní příležitost.
V družině byl dnešek strašidelně zábavný. Od brzkých ranních hodin se slétala strašidla na halloweenskou stezku, kterou letos bravurně připravili a zorganizovali žáci 5. třídy.
Po stezce odvahy, která proběhla ráno ve školní družině pokračovala výuka v halloweenském duchu i ve třídě. Žáci namalovali obrázky, vyráběli halloweenské puzzle, tvořili papírovou dýni jako masku.
I v letošním roce se naši žáci zdokonalují v plavání, které je pro běžný život důležité. Nejenom že pomáhá s otužováním, ale i pomáhá rozvíjet svalový aparát a dýchání. Starší žáci ve velkém bazénu nacvičují různé plavecké styly.
Děti z 1. a 2. třídy vyrazily v pondělí 14.10. na Farmu Poříčí nedaleko Pelhřimova za zvířátky. Akce se konala v rámci školní družiny. Nejprve se děti dopravily objednaným autobusem na místo.
Žáci z 2. a 3. třídy se sešli společně s rodiči na podzimním vyrábění. Přinesli si různé přírodniny a vytvářeli skřítky a další zvířátka jako sovičky, ježky a lišky. Děti i rodiče uplatnili svoji fantazii a vykouzlili nádherné výrobky ze dřeva, šišek.
S příchodem sychravého počasí se děti více uchylují do školní družiny k tvořivým činnostem. Po poznávání a sběru přírodnin vytvářely společně koláž podzimníčka, ježka, tvořily zvířátka z kaštanů, třídily a sušily šípek, či lepily podzimní obrázek.
Děti z 1. - 3. třídy se zapojily do projektového dne o lese. Nejprve se ve třídě představily, nakreslily svůj oblíbený strom, řekly si části stromů a jejich funkce. Dozvěděly se, jaký je význam lesa a parku pro člověka.
Děti v první třídě se učí vyprávět pohádky. Tentokráte jsme měli pohádku O řepě. Říkali jsme si, jak řepa roste, co je na ní zdravého, jakým orgánům v těle prospívá. Také jsme si pohádku zahráli. Druhý den Agátka přinesla skutečnou řepu.
V družině je právě nyní na "pořadu" dne KREATIVNÍ PLASTELÍNA, jež dětem pomáhá tvořit si vlastní svět plný zábavy. Soutěžení ve ztvárňování 3D předmětů přirozeně rozvíjí motoriku a představivost.
Každým rokem v září k nám přijíždí pan Jiří Hrubec pobavit děti pohádkou s marionetami. Letos nám zahrál pohádku Rozum a štěstí, která se dětem dost líbila. Všichni žáci byli v klidu a pozorně sledovali děj pohádky.
Druhý týden v září se v Rynárci objevily pohádkové a filmové postavičky. Děti z 5. třídy připravily pro prvňáčky pohádkovou cestu s plněním zábavných úkolů.
V 2. -5. třídě se nám děti také přes prázdniny vytáhly do výšky. Na začátku roku jsou odpočatí a všem jim to na fotkách sluší. Přejeme mnoho jedniček do žákovských knížek a spokojenost ve škole.
Hned druhý den nového školního roku se děti ze 4. třídy zúčastnily dopravní výchovy v Pelhřimově. Nejvíce se jim líbila jízda na kole na dopravním hřišti. Učily se jezdit dle dopravních předpisů a správně odbočovat.
Od zápisu do první třídy utekl nějaký pátek a i letní prázdniny. Je na čase přivítat naše nové prvňáčky ve škole. Doufáme, že se do školy všichni těšili a první třídu zvládnou bez problémů. Nejprve je přivítali starší spolužáci pásmem básniček a písní.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

   

TOPlist