Zájmové kroužky v plném proudu

Naše škola nabízí žákům kromě družiny i zájmovou činnost. Nabídka je zajímavá a snažíme se dětem nabídnout všestranný rozvoj osobnosti. A jaké kroužky u nás mohou děti navštěvovat?
Zájmové kroužky  v plném proudu

Od první třídy nabízíme kroužek anglického jazyka, sportovní kroužek zaměřený na všesportovní pohybový rozvoj dětí, aerobik je určený především  dívkám a učí je vnímat hudbu. Dále máme dva kroužky hry na flétnu pro mladší a starší žáky. Mnoho let se otevírá zdravotnický kroužek zaměřený na poskytování první pomoci. Nově jsme otevřeli kroužek primární logopedické prevence pro děti s nesprávnou výslovností. Naši žáci mají také možnost ve škole docházet jako do Základní umělecké  školy, kdy paní Piklová zde má pobočku ZUŠ, ve které pracuje. Výtvarnou tvorbu zajišťuje kroužek paní Matějkové. Děti ze sportovního kroužku nás poté reprezentují na florbalových a fotbalových turnajích. Děti z flétniček každoročně nacvičují několik vystoupení např. pro vítání občánků, zpívání u stromečku, setkání rodáků, výročí obcí. Aerobik má také své představení, čímž je každoroční vystupování při otevírání hobbíkových cyklotras. A umět poskytnout první pomoc, to se hodí vždy. A bývá zvykem, že se v soutěži mladých zdravotníků naši žáci umísťují na předních příčkách. Kroužek angličtiny jim v 1. a 2. třídě umožní seznámení s jazykem a lepší vstup do povinného jazykového vzdělávání od 3. třídy.

Foto z kroužků zde.

Přidáno 22. 3. 2018, autor: Dana Sochorková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kdypak nám zvoní?
1. hodina 7.40 - 8.25
2. hodina 8.40 - 9.25
3. hodina 9.35 - 10.20
4. hodina 10.30 - 11.15
Pol. přestávka 11.15 - 12.05
6. hodina 12.05 - 12.50
7. hodina 13.00 - 13.45
8. hodina 13.55 - 14.40

 


 

 

TOPlist