Aktuality

Sportování s Martinem Moravcem
Sportování s Martinem Moravcem
Ve středu si děti zasportovaly s panem Moravcem. Nejdříve rozhýbal druháky a třeťáky a po nich si svá těla protáhly děti ze 4. a 5. třídy. Odpoledne přijel Martin Moravec ještě na předškoláky s prvňáky. Číst více…
Kroužek němčiny
Kroužek němčiny
Žákyně z kroužku německého jazyka ukončily školní rok nákupem zmrzliny, kdy si musely samy německy říci, jakou si přejí zmrzlinu a zeptat se, kolik stojí. Svoje znalosti si tak vyzkoušely v praxi. Zvládly to na jedničku. Číst více…
Pasování na čtenáře
Pasování na čtenáře
Naši prvňáčci už jsou čtenáři. Pan starosta a paní Truplová je slavnostně přivítali v knihovně, což je při pasování již tradice. Pan starosta děti pasoval na čtenáře a děti dostaly na památku knížku a malé dárečky. Číst více…
Dopravní výchova - 4. třída
Dopravní výchova - 4. třída
V měsíci květnu navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Pelhřimově. Zde si zopakovali základní pravidla, značky a jízdu na křižovatkách. Všichni žáci napsali závěrečný test a získali průkaz cyklisty. Číst více…
Den dětí a jízda zručnosti
Den dětí a jízda zručnosti
Na začátku června přijely děti do školy na kolech, protože mezi sebou měřily síly v jízdě na kole. Soutěžilo se po třídách ve dvou způsobech jízdy, kdy děti ze 4. a 5. třídy projížděly slalomem dvě kolečka. Číst více…
Okresní olympiáda v atletice
Okresní olympiáda v atletice
Naši reprezentanti změřili své síly s dětmi z jiných škol na okresní olympiádě v atletice na stadionu v Pelhřimově. Prozatím nevíme výsledky, ale všichni se snažili, jak nejvíc mohli. Výsledky snad budou brzy vyvěšeny na stránkách DDM Pelhřimov. Číst více…
Výlet 1. - 4. třídy
Výlet 1. - 4. třídy
Poslední květnový den se děti od 1.- 4. třídy vypravily na školní výlet do Hlinska. Nejdříve se podívaly do skláren Koulier, kde se vyrábí vánoční ozdoby a kde si ji děti měly možnost i samy nazdobit. Poté se podívaly do Planety Hlinsko. Číst více…
Olympiáda v atletice
Olympiáda v atletice
Atletická olympiáda se nám dnes vydařila. Pan ředitel objednal ideální podmínky pro sport a v osm hodin začaly děti soutěžit a porovnávat své síly ve čtyřech atletických disciplínách - běhu na 50m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, dlouhém běhu. Číst více…
Svátek matek
Svátek matek
Děti z 2. a 3. třídy natrénovaly krátké vystoupení ke Dni matek, který se koná 2. květnovou neděli. Pozvání přijaly naše maminky a babičky, kterým děti přednesly básničky, zazpívaly písničky, zahrály na flétny a předaly jim malé dárečky v podobě srdíček. Číst více…
Vyhlášení výsledků soutěží
Vyhlášení výsledků soutěží
Naši žáci sklízí úspěchy v soutěžích. Nejprve se vyhlašovala soutěž Matematický klokan kategorie 2. -3. třídy, 4.-5. třídy. Následně soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici a úspěchy v soutěži Noci s Andersenem. Číst více…
Mc Donald ´s  Cup
Mc Donald ´s Cup
Ke konci dubna jsme měli možnost na našem hřišti po roce odehrát Mc Donald ´s Cup kategorie M - okresní přebor. Turnaje se účastnily malotřídní školy z našeho okresu - ZŠ Jiřice, ZŠ Hořepník, ZŠ Olešná a ZŠ Rynárec. Číst více…
Den Země
Den Země
Při příležitosti Dne Země jsme se věnovali v hodině čtení také aktivitám na podporu ochrany naší planety. Druháci psali běhací diktát a následně jsme si společně povídali, jak můžeme naši planetu ochránit. Číst více…
My family - 3. třída
My family - 3. třída
Děti se v angličtině učily časovat sloveso to have got. V rámci procvičování vytvořily krásné projekty o svých rodinách, které v hodině ostatním prezentovaly, kde popisovaly jednotlivé členy rodiny. Číst více…
Beseda s hokejistou Matoušem Menšíkem
Beseda s hokejistou Matoušem Menšíkem
Pan Tománek nám zprostředkoval krásnou besedu s hokejistou a jihlavským rodákem Matoušem Menšíkem, který získal stříbrnou medaili z Mistrovství světa juniorů. Číst více…
Zdravá svačina ve 4. třídě
Zdravá svačina ve 4. třídě
V rámci přírodovědy jsme si zaseli řeřichu a pozorovali, jak roste. Poté jsme uskutečnili ochutnávku. Veka s máslem, řeřichou a zeleninou byla velká dobrota. Všichni, i pan ředitel jsme si pochutnali. Číst více…
Turnaj na Beachwellu
Turnaj na Beachwellu
Děti z 3. - 5. třídy vyjely za sportovním zážitkem do Pelhřimova, kde se v areálu Beachwell hrál nominační turnaj na Nations Cup, který je možností, jak se kvalifikovat na olympiádu v Paříži. Turnaje se účastnily 3 týmy žen. Číst více…
4. třída - Dopravní výchova
4. třída - Dopravní výchova
Využili jsem slunečné počasí a šli se učit ven na terasu. V květnu pojedou čtvrťáci na dopravní hřiště do Pelhřimova. Čeká je jízda zručnosti, ale také test z pravidel silničního provozu. Číst více…
Matematika na hřišti
Matematika na hřišti
Využili jsme krásného teplého počasí a šli si procvičit násobilku ven. Je to učivo prolínající se oběma ročníky, i když ještě druháci neumí všechny řady násobků. Číst více…
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025
V pondělí 6. 5. 2024 od 12:30 do 16:30 hodin a 7. 5. 2024 od 8:00 do 11:00 hodin se uskuteční zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou přihlášku do MŠ. Číst více…
Zápis do 1. tříd ZŠ
Zápis do 1. tříd ZŠ
Ve středu 3. dubna probíhal ve škole zápis dětí do 1. třídy pro následující školní rok. Letošní zápis se nesl v tematice ZOO, kdy děti plnily nejrůznější úkoly se zvířátky. Na začátku zápisu přivítali děti páťáci, kteří s nimi plnili úkoly v tělocvičně. Číst více…
Beseda s Ivonou Březinovou
Beseda s Ivonou Březinovou
Březen je měsícem knihy, proto jsme pro děti připravili besedu s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou, která se konala na začátku dubna. Číst více…
Velikonoční projekt 2. - 3. třída
Velikonoční projekt 2. - 3. třída
Před Velikonocemi jsme si povídali o významu názvů dnů velikonočního týdne. Poté se děti rozdělily do skupin napříč oběma ročníky a společně vytvořily projekty o Velikonocích, které následně prezentovaly. To najdete na našem instagramu. Číst více…
Prevence úrazů ve 3. třídě
Prevence úrazů ve 3. třídě
Každý rok probíhá ve škole akce zaměřená na prevenci úrazů. Děti si připomenuly místa, kde hrozí nějaké nebezpečí - v přírodě, doma, při sportu. Také si opakovaly důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Číst více…
Učení ve spojené třídě
Učení ve spojené třídě
Děti z 2. třídy se často učí na koberci, pracují ve dvojici či ve skupinkách a toto učení je baví a krásně se mu věnují. tentokráte to bylo zaměřeno na hláskovou stavbu slova. Třeťáci se připravovali na projekt o rodině, kterou právě probíráme. Číst více…
Matematický klokan
Matematický klokan
Děti od 2. třídy do 5. třídy si lámaly hlavičky v soutěži Matematický klokan. Mladší žáci - 2. a 3. třída psala kategorii Cvrček a 4. a 5. třída kategorii Klokánek. Číst více…
Bruslení
Bruslení
Před Velikonocemi jsme ještě obuli brusle a zabruslili si na Zimním stadionu v Pelhřimově. Kluci si s panem ředitelem zahráli hokej. Zdokonalování této sportovní dovednosti se daří. I děti, které na začátku zimy neuměly bruslit se zlepšily a jezdí. Číst více…
Pracovní činnosti 4. a 5. třída
Pracovní činnosti 4. a 5. třída
Žáci vyráběli při Pč velikonoční zápichy - zajíčky, kuřátka a jiná zvířátka. Ještě se chystáme zasít velikonoční osení a celou dekoraci se žáci ponesou domů na Velikonoce. Číst více…
Vycházka s angličtinou
Vycházka s angličtinou
V pondělí 18. března jsme za krásného počasí vyrazili se 4. třídou na vycházku. Využili jsme ji k procvičování angličtiny. Žáci se rozdělili do 2 skupina a každá měla za úkol najít a sepsat co nejvíce anglických slovíček. Číst více…
Přírodovědné projekty - 4. třída
Přírodovědné projekty - 4. třída
Žáci měli za úkol vybrat si jednoho živočicha z ekosystému pole nebo louka a vytvořit projekt, ve kterém seznámí ostatní se životem daného zvířete. Dozvěděli jsme se soustu zajímavostí o lišce, zajíci, divočákovi, vrabci a kobylce. Číst více…
ZŠ Rynárec v novinách
Podívejte se na náš článek v novinách v níže uloženém odkazu. Číst více…
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem
Po roce jsme pro děti opět připravili Noc s Andersenem. Vybrali jsme téma spisovatele Eduarda Petišky a i jeho pohádky Jak krtek ke kalhotkám přišel. Číst více…
Odpoledne otevřených dveří
Odpoledne otevřených dveří
V čase před zápisem do 1. třídy se naše škola otevřela veřejnosti. Ale naše škola nabízí možnost podívat se do prostor školy i hodin kdykoli. Rodiče po škole provázeli žáci 5. třídy a podávali jim informace o chodu školy. Číst více…
Zápis do 1. ročníku ZŠ Rynárec
Zápis do 1. ročníku ZŠ Rynárec
Blíží se zápis do 1. ročníku základní školy. Pokud jste si vybrali naši školu, v odkazech níže naleznete důležité informace k zápisu, který se koná ve středu 3.dubna od 12 - 16 hodin v budově školy. Číst více…
Florbálek s tatínky
Florbálek s tatínky
Slavíme kulatiny. Letos již proběhl 10. ročník Florbálku s tatínky, dalo by se říci i s maminkami. Do tělocvičny zavítala pohodová atmosféra spojená se sportem. Byly vytvořeny 4 týmy a hrálo se systémem vzájemných zápasů po 2 poločasech po 6 minutách. Číst více…
Oblastní kolo recitační soutěže
Oblastní kolo recitační soutěže
Naši žáci nás reprezentovali na Oblastním kole recitační soutěže v Pelhřimově. Po pečlivé přípravě všichni předvedli krásný výkon. Adrian Hrubý zvítězil v kategorii 2. a 3. tříd a postoupil do okresního kola, které se koná 19.3. v pelhřimovské knihovně. Číst více…
4. třída - Poznáváme naši vlast
4. třída - Poznáváme naši vlast
Ve 4. třídě probíráme teď ve vlastivědě Českou republiku. Žáci měli za úkol vybrat si krajské město a napsat o něm zajímavé informace. Projekty se všem moc povedly. Při učení také využíváme vlastivědný koberec, na kterém se učíme povrch a vodstvo. Číst více…
Družina má talent
Družina má talent
Děti ze školní družiny dnes předvedly své nadání na akci v tělocvičně s názvem Družina má talent. V přechozím měsíci pilně nacvičovaly s paní vychovatelkou o volných hodinách a jejich úsilí se vyplatilo. Číst více…
Odpoledne otevřených dveří
Odpoledne otevřených dveří
Ve středu 20. března proběhne Odpoledne otevřených dveří od 12 - 16 hodin. Přijďte se k nám podívat. Informace v letáčku. Číst více…
Karneval
Karneval
Ke konci února se v naší tělocvičně tancovalo, kouzlilo a také blahopřálo. Probíhal totiž karneval, na který se sešlo více než 70 dětí a jejich rodičů. V tělocvičně se sešly krásné masky dětí ze školy i ze školky. Číst více…
Beseda s PaeDr. Zdeňkem Martínkem
Beseda s PaeDr. Zdeňkem Martínkem
V podvečer 21. února se ve školní jídelně sešla skupinka rodičů na besedu s panem Zdeňkem Martínkem, který poutavě vyprávěl o výchově dětí v rodině, o typech dětí a jak s nimi pracovat. Číst více…
Devatero pohádek
Devatero pohádek
Divadlo z Hradce Králové po jarních prázdninách dorazilo. Děti se sešly v jídelně, kde s velkým zaujetím sledovaly Loupežníckou pohádku a Policejní pohádku. Herci děti velmi zaujali svým projevem a divadelní hrou. A školáčci je odměnili potleskem. Číst více…
Beseda s PaeDr. Zdeňkem Martínkem
Ve středu 21.února se od 16.30 hodin koná ve školní jídelně přednáška na témě Rodič a žák - jejich školní povinnosti. Zveme Vás srdečně na tuto přednášku. Číst více…
Pelhřimovský minizvonek 2024
Pelhřimovský minizvonek 2024
Velkého úspěchu dosáhla děvčata Marianka Brožová a Adélka Jarošová, která reprezentovala naši školu v pěvecké soutěži. Číst více…
Hudební výchova - 4. a 5. třída
Hudební výchova - 4. a 5. třída
Pod taktovkou pana ředitele a za jeho hudebního doprovodu na piáno se pátá třída rozehrála. Děti hrály na Orffovy nástroje a bubínky. Nemají se za co stydět, jejich cit pro rytmus se krásně rozvíjí a i děti si při zvucích svých nástrojů trochu odpočinou. Číst více…
Školní kolo recitační soutěže
Školní kolo recitační soutěže
Na začátku února se ve škole častěji přednášelo. Děti se připravovaly na školní kolo recitační soutěže, kterému předcházela třídní kola. Jako obvykle jsme se sešli v tělocvičně, nejprve recitovaly dívky z 1. třídy, což je nepostupová kategorie. Číst více…
Akce s předškoláky
Akce s předškoláky
Dnes se za prvňáčky přišli podívat předškoláčci.Prvňáčci jim nejdříve ukázali, jak už umí číst. Pak si předškoláčci vyzkoušeli různé aktivity na písmenkovém koberci a interaktivní tabuli, školáci jim přitom zdatně pomáhali. Ukázali jim i všechny učebnice. Číst více…
Recitační soutěž - 4. třída
Recitační soutěž - 4. třída
Dne 6. února proběhlo třídní kolo recitační soutěže ve 4. třídě. Všichni žáci se velice snažili přednášet co nejlépe. Tři nejlepší získali diplom a postupují do školního kola, které se uskuteční 7. února. Číst více…
Bruslení
Bruslení
Po pololetním vysvědčení jsme si zpestřili vyučování sportovní aktivitou v Pelhřimově a jeli si opět zabruslit. Tentokráte si kluci užili hokej a ostatní děti měly dostatek prostoru pro své bruslařské dovednosti. Děti bruslení baví a těší se na něj. Číst více…
Třídní kola recitační soutěže
Třídní kola recitační soutěže
V posledních dvou lednových týdnech proběhla třídní kola recitační soutěže v 1. - 3. třídě. Tři nejlepší recitátorky z 1. třídy - Adinka, Anička a Teuška postupují do školního kola. Z druhé a třetí třídy postupují také nejlepší tři recitátoři. Číst více…
Sebehodnocení v 1. třídě
Sebehodnocení v 1. třídě
Dnešní den byl pro prvňáčky velkou událostí, dostali svoje úplně první vysvědčení.. Před samotným vysvědčením si ještě zkusili napsat vysvědčení sami na sebe. Číst více…
Písmenka v 1. třídě
Písmenka v 1. třídě
Prvňáčci se za první pololetí naučili spoustu písmenek. Hodně je baví písmenkový koberec, kde trénujeme přiřazování počáteční hlásky a tvary psacích písmen. Číst více…
Pololetní vysvědčení
Pololetní vysvědčení
Vysvědčení už je zase rozdáno. Nejvíc se na něj těšili prvňáčci, kteří se také hodnotili. Druháci a třeťáci si popovídali o tom, jak zvládli další půlrok, čtvrtá třída byla v komorním počtu a páťáci slavili dětským šampaňským. Číst více…
Horácké divadlo Jihlava
Horácké divadlo Jihlava
Ke konci ledna se děti z 2. a 3. třídy vypravily do Horáckého divadla v Jihlavě na představení Kniha džunglí. Tato akce byla pořádána ve spolupráci se ZŠ Komenského Pelhřimov. Některé děti byly v Horáckém divadle poprvé. Číst více…
Vánoční akademie 2023
Vánoční akademie 2023
Pan Preisinger zpracoval záznam akademie, který je možné si stáhnout na níže uvedeném odkazu. Číst více…
Vánoce ve třídách
Vánoce ve třídách
Děti si povídaly poslední školní den o vánočních zvycích, zdobily perníčky a rozdávaly si dárečky. Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do nového roku. Číst více…
Sádky Rynárec
Sádky Rynárec
Před Vánoci jsme se šli podívat na sádky p. Svobody v Rynárci. Pan Svoboda dětem řekl, jak má být oblečený rybář, ukázal jim různé druhy ryb, řekl, čím se živí, jak dlouho žijí. Děti poznávaly ryby, za správnou odpověď dostaly rybku - kyselou- bonbonek. Číst více…
4. třída- Robinson Jihlava- Odměna za WocaBee
4. třída- Robinson Jihlava- Odměna za WocaBee
Po úspěchu v okresním i krajském kole postoupili čtvrťáci do celostátního kola, ve kterém se umístili na pěkném 13. místě. Za odměnu navštívili zábavné centrum Robinson v Jihlavě. Celé dopoledne si tam krásně užili. Číst více…
Česko zpívá koledy
Česko zpívá koledy
Celá škola jsme se sešli na krásné akci, která dnes rozezpívá Českou republiku - Česko zpívá koledy. Vybrané koledy jsme si zazpívali s Deníkem, letos proběhl již třináctý ročník. Číst více…
Třeťáci ve školce
Třeťáci ve školce
Děti ze 3. třídy šly do školky číst dětem pohádku o zimním skřítkovi. Předškoláci už leželi na lehátkách a krásně poslouchali starší kamarády. Možná se jim o skřítkovi pak i zdálo. Číst více…
Plavání
Plavání
Letošní plavecká výuka je již u konce. Poslední dvouhodinovku si děti užily plavecké závody a hodinu v relaxačním bazénu. Číst více…
Bobování- 2. a 3. třída
Bobování- 2. a 3. třída
Zimní tělocvik si děti náležitě užily na bejkovně. Boby, kluzáky, pytle a už to frčí k kopečka dolů. Někdo si postavil sněhuláka, jiný dělal andílka, ale všichni se bavili. A to je krásná zimní radovánka. Číst více…
Druháci čtou ve školce
Druháci čtou ve školce
Po čertovské nadílce si druháci užili čtení pohádek mladším kamarádům ve školce. Navazujeme na loňskou spolupráci a předškolákům jsme přečetli dvě pohádky o čertech. Jednu pohádku jsme si i zahráli. Školkáčci pozorně poslouchali. Číst více…
Páťáci učí ve spojené třídě
Páťáci učí ve spojené třídě
V den mikulášské nadílky si páťáci vyzkoušeli učitelské povolání a učili mladší spolužáky ze 2. a 3. třídy. Děti z pětky si samy připravily náplň hodiny - zajímavé aktivity a ve dvou skupinách se věnovaly chvilku druhákům a i třeťákům. Číst více…
První den se slabikářem
První den se slabikářem
Čas ubíhá velmi rychle, ještě nedávno jsme se s prvňáčky seznamovali s prvním písmenkem a najednou už jsme na konci Živé abecedy. Místo ní dnes prvňáčci dostali krásný barevný slabikář, pracovní sešit a také pamětní list. Číst více…
Perníkový betlém
Perníkový betlém
Na začátku prosince se děti z 2. - 5. třídy šly podívat na perníkový betlém na Obecní úřad v Rynárci. Také se pokochaly vánočními baňkami a dostaly dobrůtku od paní Pelíškové. Číst více…
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Paní učitelka se s páťáky převlékla do kostýmů a do tříd postupně vstoupilo nebe, zem i peklo v podobě andělů, Mikuláše a čertů. Číst více…
Zpívání u stromečku
Zpívání u stromečku
V předvečer adventu děti z kroužku fléten vystoupily s krátkým pásmem písniček a básniček u rozsvicení stromečku v Rynárci. Také jsme se podívali na krásný betlém na Obecním úřadě. Za povedené vystoupení děti dostaly ovocný balíček. Číst více…
Vánoční akademie a jarmark
Vánoční akademie a jarmark
V sobotu 2. prosince jsme se mnozí po dlouhé cestě zasněženou krajinou sešli v tělocvičně školy na vánoční akademii spojené s jarmarkem. Všechna vystoupení se zdařila a účinkující za svá vystoupení sklidili potlesk. Číst více…
Vánoční hvězda - 2. a 3. třída
Vánoční hvězda - 2. a 3. třída
Před začátkem adventu jsme si vytvořili krásné skleněné ozdoby od firmy Rautis. Na tvoření dorazily i maminky a samotné tvoření začalo krátkým filmem o této firmě a jejich skleněných ozdobách. Číst více…
Narozeniny ve spojené třídě
Narozeniny ve spojené třídě
Již podruhé si děti pochutnávaly na muffinech. Tentokráte je napekla maminky Mariánky. Slavily i další děti, které měly svátek a narozeniny. Byl to krásný den. Vše nejlepší oslavencům. Číst více…
4. třída - 2.místo v krajském kole ve WocaBee
4. třída - 2.místo v krajském kole ve WocaBee
Úspěch čtvrťáků pokračuje. Žáci se umístili na 2. místě v krajském kole ve WocaBee se ziskem 5699 bodů na žáka. Probojovali se v celkové konkurenci 2 777 tříd z celé České republiky mezi 42 nejlepších tříd. Postoupili do celostátního finále. Číst více…
Výstražná jednodenní stávka 27.11.2023
Informace níže v souborech. V pondělí 27.11.2023 budou výchova a vzdělávání v MŠ i ZŠ zajištěny. Mgr. Peroutka Tomáš ředitel školy Číst více…
Modelování písmenek
Modelování písmenek
Prvňáčci už umí téměř všechna písmenka ze Živé abecedy. Při učení se snažíme zapojovat co nejvíce smyslů, aby se dětem písmenka snáze pamatovala. V hodině výtvarné výchovy děti tato písmenka vytvářely z modelíny a moc je to bavilo. Číst více…
Nocování páťáků
Nocování páťáků
Každoročně v listopadu páťáci tvoří z pedigu a nocují ve škole. Celý podvečer si užili u vyrábění, vycházky, her, nácviku akademie a filmu. A po všem a i mezi akcemi si krásně popovídali, než se uložili ke spánku. Nocování si všichni moc užili. Číst více…
Uspěli jsme v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!
Uspěli jsme v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!
Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy s názvem Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se online v aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee (čte se "vokebí"). Číst více…
WocaBee - 3. třída
WocaBee - 3. třída
V okresním kole WocaBee, aplikaci na učení slovíček třetí třída obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola, které probíhá od 6. - 10.11. Žáci se v aplikaci učí slovíčka moderním a velmi efektivním způsobem a získávají body za procvičení slovíček. Číst více…
Vítání občánků
Vítání občánků
Jako každý rok i letos proběhlo v Rynárci vítání občánků, na kterém vystoupily děti z kroužku fléten. Zahrály na flétničky, odrecitovaly krásné básničky a zazpívaly písničky o miminkách. Číst více…
4. třída - úspěch ve WocaBee
4. třída - úspěch ve WocaBee
Čtvrťáci získali krásné 1. místo v okresním kole ve WocaBee. V této soutěži jde o procvičování slovíček v angličtině. Denní průměr na žáka byl neuvěřitelných 3508 bodů. Gratulujeme. Žáci postupují dále do krajského kola. Číst více…
Podzimní tvoření -4. třída
Podzimní tvoření -4. třída
23.října se sešli čtvrťáci se svými rodiči na podzimním tvoření. Přenesli si různé přírodniny, ze kterých vykouzlili krásná zvířátka a jiné dekorace pro zkrášlení svého domova - ozdobné dýně, věnce na dveře, výzdobu na stůl. Číst více…
Soutěžíme v jazycích s WocaBee
Soutěžíme v jazycích s WocaBee
Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee (čte se "vokebí"). Číst více…
Halloween
Halloween
Za brzkého rána před podzimního prázdninami proběhl halloween ve školní družině. Paní vychovatelka krásně vyzdobila vchod školy a družinu, aby si děti tuto slavnost mohly vychutnat a to doslova. Páťáci se převlékli do kostýmů a zaujali pozice. Číst více…
Aktivity v 2. a 3. třídě
Aktivity v 2. a 3. třídě
Abeceda, vyvození oboru do sta v druhé třídě a slova příbuzná ve třetí třídě hrou. Děti učení hrou baví, skřítek nás provází i letos a reakce dětí je vidět a slyšet ve videu na instagramu školy. Číst více…
Prvouka - 1. třída
Prvouka - 1. třída
Prvňáci se učí v hodinách prvouky poznávat stromy a jejich plody. Každý dostal větvičku stromu nebo plod, šišku a měl k sobě najít svůj protějšek. Pak si děti ve dvojici řekly název stromu a jak se jmenuje plod. Číst více…
Divadlo JIřího Hrubce
Divadlo JIřího Hrubce
Marionety k nám s pohádkou O zlaté rybce přivezl pan Hrubec. Dětem vysvětloval i to, že divadlo tvoří spolu s hercem také diváci, kteří mají naslouchat a být pozorní. Po skončení pohádky si děti měly možnost prohlédnout loutky. Číst více…
Pověsti - 4. třída
Pověsti - 4. třída
Ve vlastivědě se učíme o událostech nejstarších českých dějin. Žáky zaujaly pověsti o naší minulosti, o kterých jsme si povídali ( O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši, O Přemyslovi, O Horymírovi). Každý žák si vybral jednu pověst. Číst více…
Trénink s olympionikem
Trénink s olympionikem
Naše škola byla vylosována v Olympijském víceboji na trénink s olympionikem. Zavítal za námi pan Marek Švec, který získal 3. místo na OH v Pekingu v řecko-římském zápasu. Nepřijel sám, byla s ním i Šárka Kašpárková, Petr Marinčič a Petr Obdržálek. Číst více…
Jablíčko - 2. a 3. třída
Jablíčko - 2. a 3. třída
S podzimem se v čítankách objevují články o jablkách. I my jsme si o tomto ovoci povídali. Vysvětlovali jsme si, jak poznat zralé a nezralé jablíčko. Děti si přinesly jablíčka z domova, která je upoutala. Původní záměr byl najít nejzajímavější jablko. Číst více…
Plavání
Plavání
Školáci se jako každý rok účastní plaveckého výcviku v Pelhřimově. Plavecká výuka začíná již v předškolním věku a pokračuje napříč ročníky celým prvním stupněm, kdy v páté třídě i z neplavců jsou již plavci. Číst více…
Zvířátka pana Hořáka
Zvířátka pana Hořáka
Zvířátka se znovu objevila v tělocvičně. Tentokrát nám pan Hořák dovezl ježka bělobřichého, sklípkana, chameleony, morčata, korálovku a mnohonožku. Číst více…
Vycházka do přírody - 4. třída
Vycházka do přírody - 4. třída
Využili jsme ještě krásného počasí a vyšli si na přírodovědnou vycházku do okolí školy. Žáci měli za úkol najít co nejvíce živočichů. Viděli jsme nejrůznější hmyz - motýly, včely, mravence, ale i domácí zvířata - ovečky, kozy, pejsky. Číst více…
Sportování s Martinem Moravcem
Sportování s Martinem Moravcem
Podzimní tělocvik jsme si dnes opět užili. Čekání na sportovní aktivitu jsme si zkrátili výtvarnou výchovou na poli. Tvořili jsme svá jména z hrud, kamínků, rostlin. Času nebylo mnoho, protože jsme se moc těšili na sportování napříč čtyřmi ročníky. Číst více…
Projekt Čaj - 4. třída
Projekt Čaj - 4. třída
O hodině Čj jsme si četli článek o čaji. Žáky to zaujalo a tak jsme si začali povídat, jak se čajovník pěstuje a odkud tato rostlina pochází. Na interaktivní tabuli jsme si ukázali obrázky čajovníků a plantáží. Žáci vymýšleli, jaké znají druhy čajů. Číst více…
Pohádková cesta
Pohádková cesta
V úterý 12.9. jsme se odpoledne kolem 15. hodiny sešli před naší školou, abychom se vypravili na společné putování po Rynárci za pohádkovými postavičkami. Číst více…
Dopravní výchova - 4. ročník
Dopravní výchova - 4. ročník
Ve čtvrtek 7.září odjela 4. třída na dopravní hřiště do Pelhřimova. Nejdříve se žáci učili dopravní značky a pravidla silničního provozu. Poté si všechny znalosti vyzkoušeli v praxi při jízdě na kole. Číst více…
První týden v 5. třídě
První týden v 5. třídě
První týden jsme si společně moc užili, navštívili jsme výstavu na obecním úřadě v Rynárci, kterou navštívila i 2. a 3. třída s paní učitelkou Sochorkovou. Dokonce jsme využili pěkného počasí a učili se o přírodovědě venku. Číst více…
První školní den
První školní den
V pondělí 4. září začal nový školní rok. Do školy nastoupili i noví prvňáčci, které přivítal pan ředitel a pan starosta. Ten jim také přinesl hry a batůžek na tělocvik. Starší spolužáci uvítali prvňáčky písničkami, básničkami a hrou na flétničky. Číst více…
Začátek školního roku
V pondělí 4. září začíná nový školní rok. Na hodinu zvoní již v 7.40 hodin. Těšíme se na žáky i jejich rodiče. Číst více…
Vysvědčení
Vysvědčení
A je tu konec školního roku. Slavnostní předávání vysvědčení je za námi a prázdniny mohou začít. Přejeme všem klidné prázdniny a mnoho zážitků. 4 září na viděnou. Číst více…
Žáci se vrací
Žáci se vrací
Dnes nás velmi potěšilo, že za námi do školy přišli bývalí žáci, kteří chodí již na druhý stupeň do Pelhřimova. Číst více…
Pochod do přírody
Pochod do přírody
Poslední školní středu jsme jeli vlakem do Zajíčkova a odtud šli pěšky do Rynárce. Počasí nám vyšlo, cesta byla dobře schůdná a náš pochod jsme oslavili zmrzlinou. Číst více…
Loučení školáků s páťáky
Loučení školáků s páťáky
Dnes jsme se společně loučili s našimi nejstaršími, kteří od září budou chodit do Pehřimova na 2. stupeň či na gymnázium. Děti dávaly kamarádům otázky o sobě. Nejlepší skupina získala 14 bodů ze 30. Číst více…
Vyhodnocení soutěží
Vyhodnocení soutěží
V samém závěru roku se naši nejlepší žáci odměňují drobnými dárky. Letos jsme vyhlásili v každé třídě tři nejlepší, kteří se věnovali angličtině v aplikaci Wocabee. Dále ve čtvrté třídě byla odměněna tři děvčata za plnění čtenářských úkolů. Číst více…
Loučení s páťáky
Loučení s páťáky
Ve třídě, kam chodili naši páťáci do první třídy, proběhlo i jejich loučení s naší školou. Celé odpoledne se neslo v přátelské atmosféře. Pro vzpomínku páťáci mají šerpu a knížku. Také jsme se trošku pobavili kvízem o učitelích a zábavnými hrami. Číst více…
Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne
Ve čtvrtek 22. června se na hřišti pořádně sportovalo. Nejdříve děti a maminky rozhýbal Doctor Dancer svými tanečními kreacemi, následně pan Petr Vaculín představil Wushu a děti si mohly vyzkoušet některé hmaty. Číst více…
Beseda s Denisou Křížovou
Beseda s Denisou Křížovou
Do naší školy přijala pozvání hráčka ledního hokeje Denisa Křížová. Besedu s ní domluvil pan Vlk z Rynárce, za co mu tímto také děkujeme. Na besedu přijeli i žáci ze ZŠ Komenského z Pelhřimova. S touto školou pravidelně spolupracujeme. Číst více…
Cyklovýlet páťáků
Cyklovýlet páťáků
Letošním páťákům počasí na cyklovýlet krásně vyšlo. Bylo poměrně teplo, takže o to více se děti svlažovaly. Vyrazily z Rynárce směrem na Meznou a dále pokračovaly do kempu v Ondřejově, kde přespaly ve stanech. Číst více…
2. třída - výtvarná soutěž
2. třída - výtvarná soutěž
Druháci so zkusili namalovat obrázek podle předlohy v knížce. Jedná se o vodníka o d J. Lady. Všechny výkresy se zdařily. Tři nejlepší žáci byli odměněni. Číst více…
Čtení ve školce
Čtení ve školce
Na konci roku prvňáci četli předškolákům pohádku O zlaté sekyře a O Karkulce. Také jim dali několik pohádkových hádanek. Předškoláci klidně poslouchali a prvňáci četli moc krásně. Číst více…
Výlet 1.- 4. třída
Výlet 1.- 4. třída
Dne 12.6. odjeli žáci na školní výlet na hrad do Ledče nad Sázavou. Pro žáky byl přichystán bohatý program, který zahrnoval prohlídku hradu se sbírkou mincí, porcelánu a zbraní, pohádku, výcvik psů a muzeum plyšových medvídků. Číst více…
Zpívání ve školce
Zpívání ve školce
Prvňáčci si společně s dětmi ze školky zazpívali několik písniček. Některé děti doprovodily i pohybem. Už se těšíme na další společnou akci - čtení pohádky. Všichni jsme si krásně zazpívali a užili si hodinku zpěvu. Číst více…
Svátek slabikáře
Svátek slabikáře
Konec roku se kvapem blíží a s ním i tradiční akce prvňáčků, kterou je Svátek slabikáře. Času na přípravu nebylo mnoho, ale naši šikulkové se i s tím popasovali velmi dobře. Číst více…
Den dětí
Den dětí
První červnový pátek přijeli žáci do školy se svými koly místo aktovek. Na Bejkovně si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti na jízdním kole a děti ze zdravotnického kroužku jim ukázaly, jak ošetřit nejčastější zranění. Číst více…
Mléko do škol - 1.třída
Mléko do škol - 1.třída
V rámci projektu Mléko do škol jsem si v 1. třídě udělali pomazánku. V nabídce byl vložen bílý jogurt, Cottage sýr, zakysaná smetana a tvaroh s jogurtem, Ze dvou mléčných výrobků jsme si vytvořili chutnou pomazánku. Číst více…
Halloween
Halloween
Den před podzimními prázdninami se děti v družině užily strašidelnou stezku odvahy. Prvňáčci prošli statečně ve dvojicích s paní vychovatelkou a starší děti samy. Páťáci připravili spoustu strašidelných zvuků a rekvizit. Číst více…
Podzimní dekorace
Podzimní dekorace
Před podzimními prázdninami se v 1. třídě poprvé vyrábělo s rodiči. Téma znělo - Podzimní dekorace domova. Děti se svými maminkami vytvářely z přírodnin krásné dekorace - věnečky, ozdobené hrnce a květináčky, dlabané či malované dýně. Číst více…
Z hodin v 1. třídě
Z hodin v 1. třídě
Ve škole se nenudíme. Hrajeme si a učíme se. Tvoříme písmenka z provázků, porovnáváme s manipulací, počítáme, hrajeme si na učitele, učíme se nová písmenka a způsoby, jak je ostatním ukázat. Když jsme se učili L, pozorovali jsme lupou lístek rýmovníku. Číst více…
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Pro některé děti se letošní plavecký výcvik ukončil. Všichni žáci si užili poslední hodinu plavání v relaxačním bazénu. Dostali svá mokrá vysvědčení a mohou se těšit na příští školní rok, kdy opět budeme jezdit plavat. Číst více…
loader Načítám...
Kdypak nám zvoní
1. hodina 7.408.25
2. hodina 8.409.25
3. hodina 9.3510.20
4. hodina 10.3011.15
Pol. přestávka 11.1512.05
6. hodina 12.0512.50
7. hodina 13.0013.45
8. hodina 13.5514.40